Actualiseer je flash player voor een optimale gebruikerservaring. Klik hier om de laatste versie van Adobe Flash te downloaden.

Privacyverklaring

 

Duodecad IT Services Luxemburg S.à r.l. ('Oranum.com') met het geregistreerde adres op 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, verstrekt het volgende privacybeleid om de gebruiker van Oranum.com te informeren over beleid en procedures betreffende de verzameling , gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens.

1. Persoonlijke informatie

 • 1.1.Ik ga ermee akkoord dat Oranum.com de technische data gerelateerd aan mijn bezoek aan de Oranum.com-website verwerkt, evenals mijn persoonlijke data, met inbegrip van gevoelige data (zoals geboortedatum), door mij verschaft of verzameld gedurende het registratieproces en in overeenstemming met het privacybeleid, gedurende de periode van mijn abonnement bij Oranum.com en na beëindiging van mijn abonnement gedurende de periode die Oranum.com nodig acht om aan diens wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • 1.2.Ik heb geen, en zal geen onjuiste informatie en/of documenten aan Oranum.com verschaffen. Daarom erken ik dat Oranum.com het recht heeft om onmiddelijk en eenzijdig de huidige overeenkomst te beëindigen bij het geringste vermoeden van valsheid in geschrifte.
 • 1.3.Ik geef toestemming voor willekeurige inspectie van al mijn gegevens door Oranum.com, indien er enige aanleiding toe is. Niettegenstaande, ben ik me ervan bewust dat het niet hun plicht is om verder te gaan met een dergelijke inspectie en kunnen de genoemde entiteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor, ofwel gezamenlijk of afzonderlijk, eventueel onwettig gedrag van mijn zijde.
 

2. Cookies

 • 2.1.Oranum.com om automatisch informatie van de gebruikte computer waarmee ik de Oranum.com heb bezocht (met cookies of soortgelijke technologieën) te verkrijgen en op te slaan. Oranum.com kan de bezoeken van de abonnee aan de website traceren en deze een keuze geven om cookies te accepteren bij betreding. Cookies helpen om anonieme data te verzamelen door gebruikerstrends en -patronen te traceren.
 

3. Verzamelde informatie

 • 3.1.Ik ga ermee akkoord en sta Oranum.com verzameling, verwerking en communicatie naar verwerkers toe, met inbegrip van verwerkers gesitueerd in landen die het passend niveau van bescherming volgens de Europese Commissie niet kunnen verzekeren, van de volgende typen data/informatie gerelateerd aan de abonnee: informatie die de abonnees vrijwillig verschaffen en/of toe te staan​ te bekijken, zoals namen, e-mailadressen, adressen, geboortedatum en overige diverse accountinformatie die via Oranum.com formulieren wordt verstuurd, het aantal bezoeken en de diverse onderdelen van de Oranum.com-pagina's bezocht door de abonnees. Software en hardware-instellingen kunnen ook worden opgeslagen, samen met eventuele andere gegevens die kunnen worden opgedaan vanuit de algemene internetomgeving, zoals het type browser, het IP-adres, enzovoorts.
 • 3.2.Chat communications, e-mails to Oranum.com Staff along with messages to Broadcasters . Oranum.com also keeps chat client logs with broadcasters for a limited period of time.
 

4. Gebruik van verzamelde data

 • 4.1.Oranum.com gebruikt de verzamelde gegevens van de abonnees voornamelijk voor algemene doeleinden, zoals het verbeteren van diensten, contact opnemen met de abonnees, het aanpassen van de inhoud van de website en voor promotionele marketing doeleinden, voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • 4.2.Oranum.com verhuurt, verkoopt, verhandelt, deelt of draagt anderszins geen informatie over aan externe partijen met uitzondering van de communicatie naar de groepsmaatschappijen van Oranum.com en serviceproviders om een goed functioneren van de Oranum.com-diensten te waarborgen.
 • 4.3.Oranum.com staat het niet toe dat uitzenders opnamen maken van de persoonlijke camerafeeds van de leden gedurende de face-to-face communicatie of deze anderszins vast te leggen. Dergelijk gedrag is verboden op deze website.
 

5. Gegevensbescherming

 • 5.1.Oranum.com neemt serieuze veiligheidsmaatregelen, om zo maximale bescherming te bieden tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of het verwijderen van gegevens. De gegevens van onze abonnees zijn altijd beschermd door ons zeer geavanceerde beveiligingssysteem.
 • 5.2.Oranum.com beschermt de gegevens van haar abonnees zowel op een fysiek niveau als op een elektronisch niveau.
 • 5.3.Naast het gebruik van haar eigen veiligheidssoftware en mechanismen, verenigt Oranum.com de meest geavanceerde veiligheidstechnologieën beschikbaar om een maximale veiligheid van haar abonnees te waarborgen.
 • 5.4.Het systeem van Oranum.com voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 • 5.5.Oranum.com employee's access to any personal information of Oranum.com subscribers is extremely limited and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.
 • 5.6.De abonnees kunnen een bevestiging aanvragen van persoonlijke informatie zoals door Oranum.com verwerkt en ​​om rectificatie vragen van onjuiste persoonsgegevens (zoals geboortedatum). Indien de abonnee bezwaar maak tegen de verwerking van persoonsgegevens door Oranum.com, heeft hij/zij het recht om zijn/haar abonnement op Oranum.com op elk gewenst moment op te zeggen, zoals hierboven beschreven.
 • 5.7.Oranum.com zal bij ontvangst van het hierboven genoemde verzoek, de persoonlijke gegevens van de abonnee rapporteren aan het e-mailadres dat tijdens het registratieproces op Oranum.com werd verschaft. Oranum.com dient zoals voorzien in het vorige lid, gevrijwaard te blijven in het geval dat het recht wordt uitgeoefend en de persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of onderworpen is aan niet-geautoriseerde toegang.

Door zich te registreren op de website gaat u akkoord met het hierboven genoemde.