Actualiseer je flash player voor een optimale gebruikerservaring. Klik hier om de laatste versie van Adobe Flash te downloaden.

Leden Algemene Voorwaarden

De voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") regelen de relatie tussen een individuele gebruiker (als Lid of Bezoeker) aan de ene kant en Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (hierna aangeduid als "DDITS") met geregistreerd adres op 44 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, aan de andere kant.

DDITS is de operator van Oranum.com. De hiervoor genoemde website wordt hierna de "Website" genoemd.

Definities

 • Lid/Klant/Abonnee

  Een gebruiker die zich aanmeldt voor de diensten van Oranum.com.

 • Bezoeker

  Een gebruiker die de Website binnenkomt en/of bezoekt zonder zich te registreren voor de diensten van de site.

 • Uitzender

  Een medium die shows, chats of interactie geeft met bezoekers van de site.

 • Saldo

  Gebruikers hebben de mogelijkheid om Credits te verkrijgen, om voor premiumdiensten te betalen, door pakketten te kopen. Betalingen worden veilig door onze betalingsverwerkers verwerkt, waardoor de aangekochte Credits op het account van het Lid als beschikbaar saldo wordt weergegeven.

 • Gratis chat/Omroep

  Een onbevangen optie om te communiceren met een Omroeper in een vorm van het schrijven van tekstberichten op het scherm.

 • Privé Chat/Premium Omroep

  Toegevoegde streaming diensten waar Leden toestemming hebben om te schrijven of zelfs te praten (spraakcommunicatie) met Omroepers tegen over elkaar, of in groep met andere leden met uitsluiting van algemene gebruikers.

 • Website Operator

  Betekent DDITS.

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

1. Content

 • 1.1 Oranum.com is een exclusieve en franchise-gebaseerde business tot consument (B2C) online interactive live streaming video chat website.
 • 1.2 De Omroepers chatten en voeren live webcam optredens en workshops uit, voor hun camera, voor Abonnees over heel de wereld, die hun geselecteerd hebben op basis van hun interesses, afbeeldingen, video's gratis chat mogelijkheid gratis op de website.
 • 1.3 De Abonnee heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een "tweerichtings video persoonlijke consultatie sessie met de Omroeper.
 • 1.4 Het is alleen de beslissing van de Abonnee of de genoemde functie ingeschakeld wordt of gezichtloos blijft.
 • 1.5 All Broadcasters acting on Oranum.com are acting as independent services providers and they may in no event be considered as Employees of Oranum.com, its agents or commissionaires. Any services provided by the Broadcasters will be the sole responsibility of the Broadcaster and in no event the recommendations advices provided by the Broadcasters as the ones of Oranum.com.
 • 1.6 Voordat u de gewenste diensten selecteert, is het belangrijk om de inhoud te raadplegen, prijslijst en betaalmiddelen (creditcards en betaalkaarten, online cheques, enz.) die voor dergelijke diensten voor uw land zijn opgericht. Deze informatie is beschikbaar op de Website met betrekking tot alle inhoud.
 • 1.7 De aard van de verschillende inhoud weerspiegelt de enige opvattingen van de individuele auteurs en niet de meningen van de Website.

2. Service en garanties

 • A De Website is verdeeld in specifieke gebieden, die gratis en betaalbare inhoud verschaft. De Website voegt voortdurend nieuwe diensten toe om tegemoet te komen aan de eisen van de Abonnees.
 • B De Website maakt, voor zover wettelijk toegestaan, geen garanties of representaties met betrekking tot de informatie, diensten of producten die door of in verband met de diensten worden verstrekt. Het gebruik van de diensten is op eigen risico van de Abonnees'.
 • C De Website streeft, ten alle tijd, om elke Abonnee te voorzien van beste inhoud en diensten die beschikbaar zijn. Echter, kan het geen garantie bieden op verkoopbaarheid, geschiktheid voor enig doel, of niet-resultaten van het gebruik van de inhoud in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 • D Noch de Website of een partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de dienst of inhoud is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, consequente, indirecte of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik of de interpretatie van de diensten, producten of informatie die door of via de Website wordt verstrekt, onverminderd de voorwaarden die in de onderhavige Overeenkomst zijn vastgelegd.

3. Principes

 • A De website is niet van plan immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn er strenge regels gesteld.
 • B Oranum.com diensten zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio's).
 • C Personen onder de 18 jaar (21 in sommige streken) zijn niet toegestaan om Omroepers te worden op Oranum.com.
 • D Het Website support team onderneemt alle mogelijke inspanningen om de informatie en de chatlogboeken van de Abonnee te controleren voor overtredingen met de beschikbare middelen.
 • E De Website behoudt zich het recht voor om onmiddellijke en permanente opschorting toe te passen indien een schermnaam offensief is, of op het geringste vermoeden van vervalsing.

4. Abonnee registratie proces

 • A Door zich aan te melden op de Website en door deze Overeenkomst te accepteren, stemt de Abonnee uitdrukkelijk in met de levering van diensten tijdens de intrekkingstermijn en de Abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij uitdrukkelijk zijn/haar recht op terugtrekkings-/annuleringsrecht met betrekking tot de levering van genoemde diensten verliest. Bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verworven overeenkomstig de Richtlijn op Consumentenrechten (2011/83 /EC) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg bij de Wet van 2 april 2014.
 • B Door te registreren op de Website en door het accepteren van deze Overeenkomst, Abonnees gaan akkoord om te vrijwaren, de kosten van de verdediging te betalen en de Website, zijn officieren, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en werknemers onschadelijk te houden van alle claims, verliezen, passiva of uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), aangebracht door derden dien voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, verklaringen of handelingen, alsmede de inbreuk op de hierin opgenomen term, voorwaarde of belofte en onwettig gedrag in het gedrag van deze Overeenkomst.
 • C In geval van onwettige gedraging van een Abonnee of inbreuk op de onderhavige Overeenkomst, kan de Website zonder voorafgaande kennisgeving het abonnee-account en/of ermee alles in verband ermee, beëindigen. De Website zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van deze beëindiging of voor eventuele kredietvergoeding of terugbetaling.
 • D De onderhavige Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop de Gebruiker de Website en/of de Abonnee registreert op de Website en deze Overeenkomst aanvaardt; het blijft van kracht totdat de overeenkomst volledig is beëindigd door de partijen in overeenstemming met de voorwaarden die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
 

5. Kosten, kredietvergoeding, terugbetaling, onwettig gedrag

 • A De Abonnee mag credit pakketten aankopen om uit te geven op de verschillende Website; daarom moet de Abonnee voorafgaand een raadpleging doen van de inhoud van de correspondent, prijslijst en betaalmiddelen die beschikbaar zijn op de Website.
 • B De Inhoud kan ofwel gratis of betalend zijn. De optie 'preview live video' is gratis. Als de abonnee toegang wil krijgen tot premiumfuncties (zoals privé-lezing), moet hij/zij klikken op ' start privé lezen' of 'raadpleeg nu' om een privé-videochat te starten met de Omroeper waarbij de aangekochte credits gebruikt worden op een per seconde basis.
 • C Abonnees kunnen de optie Quickbuy gebruiken tijdens privé-shows met Omroepers. Door gebruik te maken van deze functie kunnen Abonnees onmiddellijk en handmatig hun creditbalans aanvullen met het gekozen pakket tijdens de show.
 • D Abonnees kunnen ook de functie smartbuy gebruiken om te genieten van Privé Shows zonder onderbreking. Met deze functie kan het systeem automatisch een abonnee's creditbalans opvullen wanneer het saldo van de account lager is dan 7 credits. De smartbuy koopt standaard een 27.99 pakket. Het lid kan echter het aankoopbedrag van smartbuy wijzigen.
 • E Leden worden op de hoogte gebracht van de genoemde auto-aankoop elke keer dat deze plaatsvindt, via een automatische e-mailmelding en kunnen de functie uitschakelen onder hun accountinstellingen.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; Oranum.com does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • H Het gebruik van een van de genoemde opties verandert de standaard betalingsmethode betaling die door de Abonnees is ingesteld.
 • I Factureren van een bepaald account (de feitelijke prijs die betaald moet worden voor creditpakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar het account is aangemaakt. Gelieve er rekening mee te houden dat de Website het recht heeft om prijzen af te ronden en daarom recht heeft op afronding.
 • J In geval van een vraag, kan DDITS u helpen met betrekking tot uw transacties die via verschillende betalingsverleners zijn gemaakt, ook door contact op te nemen met de betreffende provider. Daarom, voor de facturatie van informatie en ondersteuning, dienen de volgende contacten te worden gebruikt: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg of stuur een e-mail naar support@dditservices.com. De Website slaat op noch heeft toegang tot de transactiegegevens.
 • K Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • L De Website zal geen verantwoordelijkheid nemen voor problemen die zich voordoen buiten de Website.
 • M Eventuele klachten moet ingediend worden, binnen de 24 uur na het voorval, bij de Website klantendienst. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van de klachten die na de genoemde periode van 24 uur zijn geplaatst, zullen deze alleen worden erkend in geval van overmacht. Het klantenserviceteam van de Website kan, wanneer nodig geacht, de rapporten en andere gegevens terzake onderzoeken, met behulp van alle bestaande middelen voor zo'n effect.
 • N In overeenstemming met de Abonnee's uitdrukkelijke afstand van het terugtrekkings-/opzeggingsrecht overeenkomstig tot clausule (IV-A) bij deze Overeenkomst, geen terugbetaling of annuleringsverzoek wordt geaccepteerd indien de Abonnee aan het gekochte kredietpakket is begonnen. Sommige terugbetalingen zijn echter mogelijk onder de voorwaarden van de volgende clausules.
 • O De Website zal alleen credits compenseren/terugbetalen in het bedrag dat proportioneel is bepaald volgens de betaalde prijs en het probleem dat effectief is gerapporteerd wanneer er een krediet is verloren gegaan vanwege storing van de Website of een Omroeper die uitdrukkelijk een dienst weigert te verstrekken die hij/zij normaal moet vestrekken of waarvoor hij/zij heeft ingestemd om deze te verstrekken.
 • P Vanwege het betaalsysteem en betalingsverwerkers van derden, kan alleen hetzelfde bedrag worden terugbetaald, dat oorspronkelijk werd betaald voor de aankoop (i.e. geen gedeeltelijke terugbetaling van gekochte kredietpakketten mogelijk is). Voor dit doel, wanneer alleen een deel van de credits wordt gebruikt, terugbetaling is enkel mogelijk door de credits terug op je account te plaatsen. Geen terugbetaling zal er mogelijk zijn. Terugbetalingen, indien mogelijk volgens bovenstaande, zullen worden uitgegeven met dezelfde betaalmethode waarmee de aankoop gebeurt is. Het bijbehorende bedrag van de credits wordt afgetrokken van het saldo van het account. Bepaalde betaalmethoden laten terugbetaling wegens technische redenen niet toe. Bedragen gespendeerd aan gerelateerde diensten, zoals FanClub vergoeding, Verrassing, Sneak Peak, Model Kanaal en/of Snapshot functie en/of offline/privé berichten, zijn niet onderworpen aan terugbetaling/compensatie.
 • Q Niettegenstaande het bovenstaande, zal de Website niet aansprakelijk zijn voor een lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van een Abonnee of voor een gebrek aan prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de exploitatie of overdracht, storing van de communicatielijn, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van opnames, of het nu gaat om contract of schade theorie, of onder enige andere oorzaak van actie, voor enig bedrag boven het door de Abonnee betaalde bedrag aan de Website.
 • R Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal de Website of een van haar verwante, aangesloten bedrijven aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, consequente of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, onverminderd de in deze clausule vastgestelde bepalingen.
 • S Gevallen van oneerlijk gedrag in verband met online transacties worden met hoge prioriteit behandeld, rekening houdend met de privacy van de Abonnee. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 • T De Abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie de Website het recht heeft om alle beschikbare informatie ter beschikking te stellen tijdens elke vorm van juridische procedure. Inclusief, zonder de eis van volledigheid, browsergeschiedenis, IP en e-mailadressen en elke andere traceerbare activiteit. Tijdens dergelijke wettelijke procedures kan de Website andere professionele onderzoekspartijen betrekken en bepaalde informatie delen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, zijn rechten te waarborgen en het belang van zijn Klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft aansprakelijk voor onderzoeks- of incassokosten in verband met een frauduleuze transactie.
 • U De Website verleent volledige medewerking aan de wettelijke autoriteiten om frauduleuze transacties te onderzoeken en andere zaken die onder juridische jurisdictie vallen en te reageren op dagvaardingen en gerechtelijke bevelen.
 • V De Abonnee erkent dat de Website recht heeft om betaling af te ronden die worden betaald als compensatie/terugbetaling, en daarvoor het recht heeft op afronding.
 • W Wanneer nieuwe personen zich registreren op de Website, kunnen zij pakketten kopen met bonus credits. Deze optiie is slechts éénmalig beschikbaar voor nieuwe aankopen voor eerste-keer gebruikers; een nieuwe accountregistratie alleen op een van de Websites is niet genoeg om als een nieuwe gebruiker te worden beschouwd. Leden die al 10 opeenvolgende pakket aankopen hebben gedaan, kunnen ervoor kiezen om pakketten te kopen met bonus credits. Bonus credit pakketten zijn niet beschikbaar met CCBill en telefoon aankopen. Bonus credits zijn een deel van het volledige credit pakket, en daarom zijn terugbetalingen NIET mogelijk nadat deze zijn uitgegeven op de Website.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Alle valuta- en transactie gerelateerde kosten zijn opgenomen in de weergegeven prijs van creditpakketten. De Website behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen die zijn veroorzaakt door de fluctuaties van de wisselkoersen.

6. Abonneeverklaringen

 • A De Abonnee machtigt de Website en/of andere entiteit onder instructies van de Website om alle online activiteiten op de website te controleren, op te nemen en te loggen (inclusief chat, video, e-mail).
 • B De Abonnee erkent en gaat ermee akkoord dat elk materiaal opgenomen of ieder origineel werk gemaakt onder dit Akkoord en/of bij het gebruik van de diensten van de Website’ (en alle rechten daarin, inclusief, zonder beperking, auteursrecht) behoren tot en uitsluitend eigendom zijn van de Website.
 • C De Abonnee wijst hierbij uitdrukkelijk toe en overbrengt, zonder verdere vergoeding,aan de Website en/of aan een andere entiteit die handelt onder de instructies van de Website, de resultaten, inhoud en opbrengsten van zijn/haar verschijning(en) (inclusief alle dergelijke optredens tot nu toe) video's, audio, chat, dialoog, teksten, acties, en instructievideo's en adviezen, die allemaal deel uitmaken van de aangeboden diensten - inclusief alle auteursrechten op bovenstaande materialen, vernieuwingen en uitbreidingen van dergelijke rechten wereldwijd en gedurende de gehele geldigheidsduur van dergelijke rechten. De Website of een andere entiteit die onder zijn instructies handelt, worden als auteurs daarvan beschouwd voor alle doeleinden en eigenaar van alle rechten, titels en interesse van alle soorten en aard voor de geldigheidsduur van deze rechten, inclusief eventuele verlengingen en vernieuwingen, overal in de wereld.
 • D De Website mag mijn naam (echt of fictief), gelijkenis, persoonlijkheid, prestatie, stem, foto's, chat, video, audio, biologische informatie en identificatie gebruiken en hergebruiken, publiceren, verspreiden, bewerken, uiten, tentoonstellen en anders gebruiken , Voor alle toepassingen, geheel of gedeeltelijk, in alle media en manieren die nu bekend of geleerd zijn, voor gebruik in het gehele universum, zonder beperking, met inbegrip van reclame, exploitatie en publicatie.
 • E De Abonnee zal geen persoonlijke informatie verschaffen.
 • F De Abonnee wijst hierbij uitdrukkelijk af van eventuele rechten en verklaart om elke vordering in te trekken, voor zover wettelijk toegestaan dat enig gebruik van de Website een van zijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacy rechten, publiciteitsrechten, eigendomsrechten of andere rechten, en/of rechten op krediet voor het daarvoor bestemde materiaal of ideeën.
 • G De Abonnee verleent aan de Website, zijn opvolgers, licentiehouders en rechthebbenden het recht om foto's die door hem/haar worden gemaakt (via webcam of op andere wijze) te verstrekken en verzonden voor publicatie op de site, zonder verdere betaling aan hem in gedrukte publicaties, digitaal op internet of via een CD of andere media, zonder beperkingen.
 • H De Abonnee wijst hierbij uitdrukkelijk op elke verdere financiële vergoeding voor een van de rechten die zijn toegewezen, overgedragen of toegekend aan de Website onder deze Overeenkomst.
 • I De Abonnee verklaart en erkent dat hij/zij niet namens een rechtspersoon optreedt, maar als een individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten uit hoofde van deze Overeenkomst kan worden beschouwd als een onderdeel van zijn/haar beroepsactiviteit.

7. Abonnee's taken

 • A De Abonnee stemt ermee in om geen inhoud/materialen van de Website te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te downloaden, te verzenden en/of ter beschikking te stellen van de Website zonder voorafgaande toestemming van de Website.
 • B De Abonnee is volledig aansprakelijk voor eventuele valse openbaarmakingen en verantwoordelijk voor eventuele juridische claims die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen of downloaden van materiaal en afbeeldingen die op deze website zijn opgenomen.
 • C De Abonnee neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van zijn/haar account en wachtwoord.
 • D De Abonnee zal geen persoonlijke afspraken regelen met elke Omroeper, omdat het verboden is.
 • E The Subscriber will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Broadcasters, Oranum.com’ support persons or management of the Website, since it is prohibited.
 • F Text content sent or forwarded and the chosen username will not be offensive, or rude. In addition, the username that you choose when registering on the Website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity
 • G De Abonnee zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • H De Abonnee zal de Website onmiddellijk op de hoogte brengen van onrechtmatige gedragingen van de Omroepers, alsmede van onrechtmatig gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.
 • I De Abonnee zal geen goederen aanschaffen, kopen of verkopen of zaken doen of omgaan met de Omroepers.
 • J De Abonnee zal geen enkel advies, aanbeveling of suggestie gemaakt door een Omroeper als professioneel advies nemen, het doorzoeken van informatie die aan hem/haar is gegeven en acteren op zijn eigen wil.

8. Abonnement Annuleren

 • A De Abonnees hebben de mogelijkheid om ten allen tijde uit te schrijven van de diensten van De Website.
 • B De annulering van de inschrijving kan worden voltooid door de Website 24/7 Klantendienst Center te bezoeken of door een e-mail te sturen naar help@oranum.com.
 • C Zodra het account is geannuleerd, verandert de status van de Abonnee naar "Verwijderd" en worden alle betalingsgerelateerde gegevens gearchiveerd.
 • D De Website behoudt zich het recht voor om een Abonnement op te schorten of te annuleren in geval van verbreking van enige termijn van deze Overeenkomst of onwettig gedrag van de Abonnee in het kader van deze Overeenkomst en contact op te nemen met alle relevante autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het starten van een criminele klacht en contact op te nemen met de staat indien nodig geacht.

9. Persoonsgegevens en Privacybeleid

 • A When you navigate on our Website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our Website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • B The Subscriber has not and will not provide any false information and/or documents to the Website. Therefore, He/She recognizes that the Website has the right to, immediately and unilaterally, terminate the present Agreement upon the slightest suspicion of forgery.
  1. Systeem van de website voldoet aan de beveiligingsnormen van PCI DSS, een standaard die door Visa/MasterCard is vastgelegd waarin stringente eisen worden gesteld.
  2. The Website’s employees' access to any personal information of the Subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.

10. Functionaliteit en Veiligheid

 • A De Website is een Flash-technologie gebaseerde website die ook de zogenaamde "Shared-Object" technologie gebruikt met als doel de gebruikerservaring te verbeteren.
 • B The Website suggests for the Subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookie Policy, if you want to learn more.
 • C Het Support Team controleert alle streams op de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • D Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 

11. Spam

 • A De Website stuurt geen spamberichten en zal geen spam tolereren, waardoor ze afbreuk doen aan spam acties.
 • B Het volgende wordt beschouwd als spam:
  1. Manipulatieve berichten, zoals e-mail headers, verzonden door of via de Website computer systemen in een manier dat de abonnees van de Website kan bedriegen.
  2. Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
  3. Verzenden, herleiden of veroorzaken om valse, misleidende informatie te versturen of anderszins tegen het bedrijfsbelang van de Website.
  4. Gebruik of veroorzaken om de computersystemen van de website te gebruiken om de overdracht van ongewenst of onbevoegd materiaal te vergemakkelijken. Dit omvat alle promotiemateriaal, URL's of andere vormen van onbevoegde uitnodiging die u kunt uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen.
  5. Het meerdere keren uploaden, posten, e-mailen of verzenden van hetzelfde bericht, URL, of post.
  6. Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
  7. Spamming via het systeem van de Website of het storen van de Abonnees is een overtreding van de Huidige Voorwaarden.
 • C De Website doet alles in het werk om zijn abonnees te beschermen tegen nadelige gevolgen van spam.
 • D Het gebruik van alle gerechtelijke procedures wordt overwogen als spamming een verlies op de Website veroorzaakt.
 • E Niettegenstaande het bovenstaande kan de website, wanneer deze door de Abonnees is toegestaan, in het kader van deze Overeenkomst, over zijn eigen en over haar partnerwebsite promotionele e-mails te verzenden en elke e-mail bevat de mogelijkheid om zich uit de mailinglist uit te schrijven.
 • F Geregistreerde abonnees kunnen af en toe nieuwsbrieven ontvangen in relatie tot de Website. De berichten die worden verzonden naar Abonnees zijn transactie- of relatieberichten. Abonneren tot of uitschrijven van deze nieuwsbrieven nemen een enkele klik in beslag. Eventuele promotieberichten worden alleen verzonden als de abonnee zijn toestemming heeft uitgesproken voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • G Als abonnees spam willen rapporteren, wordt het aanbevolen om de functie 'Bericht aan Ondersteuning' te gebruiken in 'Mijn account' of het versturen van een email naar help@oranum.com. Het support team van de Website onderzoekt alle rapporten zo snel mogelijk.

12. Contactpersonen

 • 12.1 De afdeling Klantenservice kan gecontacteerd worden via:
  1. Online Support Chat;
  2. “Help” function
  3. “Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
  4. Verzenden van een email naar help@oranum.com.
  5. Een brief versturen naar: L-1855 Luxemburg, 44, Avenue John F. Kennedy, Groothertogdom Luxemburg

13. Diversen:

 • A Deze Overeenkomst bevat het volledige en complete begrip tussen de Abonnees en de Websites met betrekking tot zijn onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrippen of overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.
 • B Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • C Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • D De heersende partij in een rechtzaak om de voorwaarden af te dwingen heeft het recht om redelijke honoraria van zijn/haar advocaten terug te vorderen.
 • E Als de Website de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigt, zal de Website een geactualiseerde set van voorwaarden op de Website plaatsen en/of een wijzigingsnota plaatsen en/of abonnees een e-mailbericht sturen over de wijzigingen voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen.
 • F Indien een wijziging onaanvaardbaar is voor de Abonnee, zal hij/zij het gebruik van de Website en zijn diensten stopzetten en zijn abonnement opzeggen. Als hij/zij niet ophoudt met het gebruik van de Website en zijn diensten, wordt hij/zij definitief geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
 • G De Engelse versie zal voor alle wettelijke uitspraken, wettelijke verklaringen gemaakt door de Website, inclusief de onderhavige Overeenkomst. De Website accepteert geen enkele rechtsvordering, of andere klachten voor de misverstanden als gevolg van eventuele verkeerde vertaling.
 • H Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende relaties tussen, de Website en de Abonnees zullen worden geregeld door de wet van het Groothertogdom Luxemburg.
 • I Eventuele geschillen tussen de Website en de Abonnees worden vriendelijk geregeld en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, zijn de bevoegde jurisdictie voor de geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst de rechtbanken van de Luxemburgse Stad.

Door zich te registreren op de website gaat u akkoord met het hierboven genoemde.

We respect your privacy

We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.

Cookie Settings