För en optimal användarupplevelse vänligen uppdatera din Flash-spelare. Klicka här för att ladda ner senaste versionen av Adobe Flash.

Sekretesspolicy

 

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. ("Oranum.com") med den registrerade adressen 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg har följande Privat Policy att informera användarna av Oranum.com om policyn och rutiner för insamling, användning och offentliggörande av personuppgifter.

1.  Personlig information

 • 1.1.Jag godkänner härmed Oranum.com att behandla tekniska data relaterade till mitt besök på webbplatsen Oranum.com och mina personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter (t.ex. födelseår), som tillhandahållits av mig eller samlas in under registreringsprocessen i enlighet med nuvarande Sekretesspolicy, under perioden för min prenumeration med Oranum.com och efter avbokning av min prenumeration under den period som krävs för att Oranum.com ska uppfylla lagkraven.
 • 1.2.Jag har inte och kommer inte att ge någon falsk information och/eller handlingar till Oranum.com. Därför förstår jag att Oranum.com har rätt att omedelbart och ensidigt säga upp detta avtal på minsta misstanke om förfalskning.
 • 1.3.Jag tillåter att all mina data kan kontrolleras av Oranum.com, slumpmässigt, och att de kan tillgripa alla befintliga medel för detta ändamål. Det sagt, är jag medveten om att det inte är deras plikt att fortsätta med sådan inspektion och givna enheter kommer inte att betraktas som ansvariga, antingen tillsammans eller var för sig, för mitt rättsstridigt beteende.
 

2.  Cookies

 • 2.1.Jag auktoriserar och godkänner Oranum.com att automatiskt hämta och lagra information från min dator som används för att besöka Oranum.com webbplatsen (med användning av cookies och liknande teknik). Oranum.com kan spåra abonnentens besök på webbplatsen genom att välja att acceptera Cookies vid inmatning. Cookies hjälper till att samla anonyma data genom att spåra användartrender och mönster.
 

3.  Insamlad information

 • 3.1.Jag godkänner och tillåter Oranum.com att samla, bearbeta och kommunicera med sina processorer, inklusive processorerna i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, följande typer av data/information relaterad till abonnenten: information som abonnenterna frivilligt tillhandahålla och/eller tillåter att visa, t.ex. namn, e-postadress, adress, födelsedatum och diverse annan kontoupplysning som skickats via Oranum.com blanketter, antal besök och områden på Oranum.com sidor som besökte av abonnenterna. Programvaru- och hårdvaruattribut kan bli loggade, tillsammans med andra data som kan hämtas från den allmänna internetmiljön, t.ex. webbläsartyp, IP-adress etc.
 • 3.2.Chat communications, e-mails to Oranum.com Staff along with messages to Broadcasters . Oranum.com also keeps chat client logs with broadcasters for a limited period of time.
 

4.  Användning av insamlad data

 • 4.1.Oranum.com kommer att använda de uppgifter som samlats in från abonnenterna för i huvudsak allmänna ändamål, till exempel att förbättra tjänster, kontakta abonnenterna, anpassa innehållet på webbplatsen, beteendemönster för att förbättra abonnenternas användarupplevelse och för marknadsföringsändamål, i den utsträckning som tillåts enligt lagen.
 • 4.2.Oranum.com hyr inte, säljer, handlar, delar eller överför på annat sätt information till externa parter utom meddelandet till Oranum Koncernföretag och tjänsteleverantörer för att säkerställa att Oranum.com fungerar väl.
 • 4.3.Oranum.com tillåter inte sina sändare att spela in eller fånga medlemmarnas egna kamera sändningar under en kommunikation ansikte mot ansikte. Sådant beteende är förbjudet på webbsidan.
 

5.  Data skydd

 • 5.1.Oranum.com vidtar strikta säkerhetsåtgärder för att bevilja maximalt skydd till information mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande och radering av data. Abonnenternas detaljer är alltid skyddade av mycket sofistikerade säkerhetssystem.
 • 5.2.Oranum.com vakter abonnenternas information på elektronisk och fysisk nivå.
 • 5.3.Förutom att använda sitt eget säkerhetsprogram och mekanismer, Oranum.com innehåller även de mest avancerade säkerhets tekniker som finns för att garantera maximal säkerhet för sina abonnenter.
 • 5.4.Oranum.coms system uppfyller de säkerhetskrav som krävs av PCI DSS, som är en stringent säkerhetsstandard utformad av Visa/MasterCard.
 • 5.5.Oranum.com employee's access to any personal information of Oranum.com subscribers is extremely limited and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.
 • 5.6.Abonnenterna kan be om bekräftelse av personlig information som Oranum.com behandlar och be om korrigering av eventuella felaktiga personuppgifter (t.ex. födelsedatum). Om abonnenten skulle vilja motsätta sig behandling av personuppgifter av Oranum.com har han/hon rätt att avbryta sin prenumeration på Oranum.com när som helst så som beskrivits ovan.
 • 5.7.Oranum.com kommer efter mottagande av ovan nämnda begäran, sända den personliga informationen till den e-mailadress som abonnenten uppgivit vid sin registrering hos Oranum.com. Oranum.com skall hållas skadeslös i händelse av den rätt som förutses i tidigare paragraf, är tillämpad och den personliga informationen går förlorad eller blir föremål för obehörig tillträde.

Genom att registrera dig på sidan har du medgivit det ovan nämnda.