Live

Termeni și Condiții

Clauze

Ultimul modificat: Februarie 16, 2024

Clauza: Oranum.com - Continut

Termenii acestui acord („Acordul”) vor guverna relația dintre eu/dvs. (ca Vizitator și/sau Membru) și, în funcție de țara/locul de reședință identificat, fie JWS Americas S.à r.l., o lege Luxemburgheză. societate cu răspundere limitată guvernată cu adresă înregistrată la 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub numărul 249.539, cu condiția să fiți identificat ca având sediul în Statele Unite ale Americii. America sau JWS International S.à rl, o societate cu răspundere limitată reglementată de legea luxemburgheză, cu sediul la 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub numărul 249.566, cu condiția să fiți identificat ca având sediul în orice altă țară, cu excepția Statelor Unite ale Americii (JWS Americas S.à rl sau JWS International S.à rl, după caz, fiind denumit în continuare „Operatorul Website-urilor”) privind utilizarea serviciilor de pe site-ul Oranum.com. În acest acord, „Oranum.com” se referă fie la Operatorul Website-ului, fie la website-ul Oranum.com, astfel cum este operat de Operatorul Website-ului, în ​​funcție de contextul aplicabil.

Definitii
 • Membru/Client/Abonat – Vizitatorul ce se înscrie pentru serviciile website-ului.
 • Invitatul - Acel vizitator care intră și vizitează Oranum.com fără a se înregistra și folosi serviciile site-ului.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Balanţa de Credit – Pe Oranum.com, Membrii au oportunitatea de a obţine Credite pentru a plăti servicii premium, prin achiziţionarea de pachete. Plăţile sunt procesate în siguranţă de către operatorii noştri de plăţi, iar Creditele achiziţionate apar ulterior pe contul Membrului sub forma de balanţă.
 • Chat gratuit - O optiune neinhibata de a interactiona cu Furnizori de Servicii pentru Adulti sub forma scrierii pe ecran a mesajelor text.
 • Discutie Privata – În Discutia Privata, Membrilor le este permis să scrie sau chiar să vorbească (comunicare prin voce) cu ASP-ul faţă în faţă, excepţie făcând utilizatorii generali.

Prin inregistrarea si/sau intrarea pe website iti dai acordul si accepti urmatoarele:

 1. Oranum.com este un site interactiv online și accesul minorilor este interzis.
 2. Distribuția online furnizată pe site este oferită de persoane de sex feminin și de sex masculin de peste 18 ani care se răspândesc în întreaga lume, desemnate în mod obișnuit ca Furnizori de Servicii (SP).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

Clauza: Oranum.com - Servicii si garantii

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Înainte de selectarea serviciilor dorite, este important să se consulte conţinutul, lista de preţuri şi de mijloace de plată (carduri de credit şi de debit, cecuri on-line, etc) stabilite pentru astfel de servicii pentru ţara ta. Aceste informaţii sunt disponibile pe site-ul web.
 3. Publicarea diferitelor continuturi pe website nu înseamnă că Oranum.com sprijină autorul sau îşi asumă responsabilitatea pentru asemenea conţinut.
 4. Oranum.com în măsura permisă de lege, nu furnizează nici o garanție asupra informației, serviciilor sau produselor oferite prin sau în conexiune cu serviciile. Ce înscriși' sau Invitații' utilizează serviciile pe propriul risc.
 5. Oranum.com urmăreşte, tot timpul, sa ofere fiecarui abonat cel mai bun conţinut şi cele mai bune servicii posibile. Cu toate acestea, nu putem oferi garanţie de vandabilitate, adecvare pentru orice scop, sau lipsa de rezultate de utilizare a conţinutului in ceea ce priveste corectitudinea, acurateţea, actualitatea şi fiabilitatea.
 6. Nici Oranum.com cât nici o altă parte participantă la crearea, producerea sau livrarea de servicii nu este responsabilă pentru nici o pagubă directă, incidentală, de consecință, indirectă sau penală care ar putea să se ivească din uzul de, interpretarea de, servicii, produse sau informații oferite de sau prin Oranum.com, fără prejudecăți în legătură cu termenii stabiliți mai jos, în Acordul prezent.

Clauza: Oranum.com - Principii

 1. Oranum.com nu are nicio intenţie în a susţine interese imorale; prin urmare, reguli stricte au fost puse în aplicare.
 2. Serviciile Oranum.com sunt disponibile numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani (21 de ani în anumite regiuni).
 3. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani (21 în unele regiuni) nu li se permite să fie SP. În consecință, toate SP au avut vârsta de 18 ani sau mai mult (21 în unele regiuni) în timpul fotografiei, ca dovadă a vîrstei deținută de custodia înregistrărilor. În nici un caz, Oranum.com nu prezintă SP ca și copii.
 4. Toate SP trebuie să îndeplinească trei cerințe majore:
  1. semnarea unui acord de declarare, şi anume, autenticitatea datelor personale şi cu condiţia de vârstă;
  2. furnizarea unei copii scanată a actului de identitate
  3. furnizarea unei fotografii făcută de Furnizorul de Servicii pentru Adult (FSA), tinand cartea de identitate langa fata sa.
 5. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com îşi rezervă dreptul de a aplica suspendarea imediată şi permanentă în cazul în care un nume de ecran este ofensator, se refera la minori sau la cea mai mica suspiciune de falsificare.

Clauză: Oranum.com - Abonați

 1. Pentru a vă abona la Oranum.com, este obligatoriu să aveti cel puţin 18 ani sau 21 în anumite regiuni, în conformitate cu reglementările locale aplicabile abonatului.
 2. Prin înregistrarea pe Oranum.com și prin acceptarea prezentului Acord, Abonatul consimte prin prezenta în mod expres, furnizarea de servicii de pe acest website în cursul perioadei de retragere și Abonatul în mod expres recunoaște că el/ea pierde expres dreptul lui/ei asupra oricărui drept de retragere/anulare în ceea ce privește furnizarea de asemenea servicii. Consimțământul expres de mai sus este achiziționat în conformitate cu Directiva privind Drepturile Consumatorilor (2011/83/ EC), din 25 octombrie 2011, transpusă în Luxemburg prin Legea din 2 aprilie 2014.
 3. Prin înregistrarea pe Oranum.com şi prin acceptarea acestui Acord, abonaţii sunt de acord să indemnizeze, să suporte costurile de apărare şi să susţină nevinovăţia Oranum.com, directorilor, afiliaţilor, acţionarilor, managerilor, membrilor, agenţilor şi a angajaţilor în faţa tuturor acuzaţiilor, pierderilor sau costurilor( inclusiv tarife rezonabile de avocatură) invocate de o a treia parte, afiliată cu conduita, declaraţiile sau acţiunile lor, şi nici să încalce vreun termen, condiţie sau promisiune, sau să modifice ilegal structura acestui acord.
 4. În cazul unui comportament ilegal al Abonatului sau al încălcării prezentului Acord, Oranum.com poate denunța, fără notificare, contul abonatului și/sau orice altceva asociat cu acesta.Oranum.com nu va fi tras la răspundere pentru nici o pierdere posibilă ca urmare a unei astfel de reziliere, nici pentru nici o compensație de credit sau rambursare. Oranum.com este îndreptățit să suspende contul respectiv de Membru și membrii respectivi de la utilizarea Website-ului și/sau să închidă contul (ile) membrul (i) unilateral cu efect imediat, dacă Oranum.com crede că un Membru nu îndeplinește cerințele menționate în acești Termeni și Condiții. În caz de reziliere a prezentului Acord provocat de o încălcare, abatere ilegală sau suspiciunea că un Membru nu a îndeplinit cerințele menționate în acești Termeni și Condiții, Oranum.com va avea dreptul de a interzice în mod discreționar orice card de credit și/sau mijloace de plată (fără limită de timp) asociate cu astfel de cont (conturi) că este/urmează să fie reziliat atunci când circumstanțele justifică astfel de măsuri.
 5. Prezentul acord, va fi valabil din data în care Invitatul intră pe Oranum.com și/sau Cel Înregistrat se inscrie pe Oranum.com și acceptă acest acord, și va rămâne valabil până va fi anulat de una din părțile implicate, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în mod express în acest Acord.
 6. Integrarea cu conturile terțe
  1. Prin folosirea serviciilor noastre, aveți opțiunea de a vă înregistra sau a vă conecta folosind servicii aferente unui cont terț, cum ar fi Google. Când alegeți să conectați contul dvs. terț, sunteți de acord să partajați anumite informații din acel cont cu noi pentru a facilita procesul de înregistrare și de conectare. Sunteți responsabil să vă asigurați că utilizarea conturilor dvs. terțe în asociere cu serviciile noastre se conformează tuturor acordurilor sau termenilor care se aplică conturilor respective.
  2. Prin conectarea cu un cont terț, sunteți de acord cu accesul nostru și utilizarea informațiilor furnizate de aceste servicii, așa cum se descrie în Politica de Confidențialitate. Acest consimțământ include colectarea, stocarea și prelucrarea datelor necesare pentru operarea contului dvs. și îmbunătățirea serviciilor noastre. Consultați Politica de Confidențialitate pentru informații detaliate privind practicile noastre de date.

Clauză: Oranum.com - Taxe, Despăgubiri de Credit, Rambursare și Conduita Ilegală

 1. Abonații pot achiziționa pachete de credit pentru a cheltui în zonele disponibile ale site-ului; prin urmare, selecția serviciilor trebuie precedată de consultarea de către Abonat a conținutului corespondent, a listei de prețuri și a mijloacelor de plată puse la dispoziție pe site.
 2. Conversația prin text cu SP este gratuită, dar dacă un abonat dorește să acceseze serviciul complet, trebuie să facă clic pe butonul "Un Show Privat cu acest Performer" și din acel moment să rămână în camera de chat cu SP care intră într-o modul privat, în care creditele achiziționate sunt utilizate pe secundă.
 3. Abonații pot utiliza opțiunea Quickbuy în timpul show-urilor private cu SP. Utilizarea acestei funcții va permite abonaților să își completeze imediat și manual soldul de credit cu pachetul ales în timpul show-ului.
 4. Abonații pot utiliza, de asemenea, opțiunea SmartBuy pentru a se bucura de spectacole private fără întrerupere. Caracteristica permite sistemului să suplimenteze automat soldul creditului unui Abonat ori de câte ori soldul contului scade sub 7 credite. În mod implicit SmartBuy cumpără un pachet 27.99, cu toate acestea, membrul are opțiunea de a schimba valoarea de achiziție SmartBuy.
 5. Abonații sunt notificați despre auto-cumpărarea menționată, de fiecare dată când se întâmplă, via unei notificări email automat, și opțiunea poate fi dezactivată din Setările Contului.
 6. Dacă o tranzacție este respinsă de bancă, opțiunea SmartBuy va fi automat dezactivată. După ce membrul a făcut o achiziție de succes, opțiunea SmartBuy va fi activată din nou.
 7. Utilizarea oricaror opţiuni menţionate va încasa plată standard stabilita de către Abonaţi.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. Pentru informații de facturare și asistență, vă rugăm să contactați folosind detaliile de contact relevante care se referă la Operatorul Website-ului cu care sunteți înregistrat, detalii sunt indicate în continuare în Clauza 12 de mai jos.
 11. Pentru informaiile bancare despre costuri, fiecare abonat ar trebui sa consulte in mod direct banca lui.
 12. Oranum.com nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio dificiultate intampinata in afara Oranum.com.
 13. Orice plangere trebuie raportata, in decurs de 24 de ore de la intamplare, la Serviciul de Relatii Clienti al Oranum.com. Avand in vedere complexitatea si particularitatile procedurii, pentru a stabili rigurozitatea plangerilor trimise dupa perioada de 24 de ore, acestea vor putea fi luate in considerare doar in caz de forta majora.
 14. Oranum.com – echipa de la Relaţiile cu Clienţii ar putea, oricând consideră necesar, să analizeze cu atenţie rapoarte sau alte date care le sunt la dispoziţie, recurgând la orice mijloc existent pentru aceasta.
 15. În conformitate cu renunțarea expresă a Abonatului la dreptul de retragere/anulare în conformitate cu clauza 4.2 a prezentului Acord, nici o cerere de rambursare sau de anulare nu vor fi acceptate în cazul în care Abonatul a început să consume pachetul de credit achizitionat. Unele restituirile sunt totuși posibile în conformitate cu condițiile stabilite în următoarele clauze.
 16. Oranum.com va compensa/rambursa numai creditele din sumele proporționale determinare în conformitate cu prețul achitat și problema efectivă raportată atunci când se pierde orice credit din cauza funcționării defectuoase a Oranum.com.
  Supus termenilor și condițiilor din prezentul, fiecare Abonat va fi informat că atunci când este luat în considerare ca Membru inițial (așa cum este definit termenul mai jos), i se recomandă să indice și/sau să repete orice cerere specifică către un furnizor de servicii de la debutul Chatului privat dacă Show-ul Privat nu îi răspunde așteptărilor. Meritele pretențiilor Abonatului de rambursare pe baza cedrilor sale neîndeplinite nu vor fi luate în considerare dacă Abonatul (ca Membru inițial, așa cum este definit termenul mai jos) nu reușește să urmeze recomandarea de mai sus.
  Abonatul va înțelege mai departe și va accepta că atunci când intră într-un Show Privat în curs inițiat de un alt abonat (ultimul fiind menționat ca „Membru inițial”), abonatul(abonații) care intră ulterior la un astfel de Show („Membrul(Membrii) Ulterior(i)”) este/sunt considerați participanți pasivi în măsura în care furnizorul de servicii trebuie să respecte doar cererile Membrului inițial. Drept urmare și în astfel de cazuri, Membrul ulterior nu va avea dreptul la nicio compensație sau rambursare a plății, excepție făcând funcționarea defectuoasă a Oranum.com care poate fi demonstrată corespunzător de Membrul(Membrii) ulterior(i).
  Pe lângă Show-ul Privat, Abonații pot contacta SP cu mesaje de chat offline sau, dacă SP este disponibil, cu un Apel Video/Vocal. Rețineți că Abonații nu pot emite cereri specifice către un SP printr-un apel Video/Vocal.
 17. Datorită sistemului de plată aplicat de Operatorul Website-ului și procesatorii de plăți terți și cu condiția îndeplinirii condițiilor de rambursare în numerar, rambursările în numerar se vor aplica numai pentru aceeași sumă cu cea plătită inițial la achiziționarea unui anumit pachet de credite, cu condiția ca creditele aferente să nu fie folosite sau cheltuite, nici parțial. Ca urmare, nu este posibilă nicio rambursare parțială în numerar a pachetelor de credit cumpărate. Prin urmare, aceasta înseamnă că ori de câte ori un sold de pachet de credite este utilizat parțial (inclusiv recompense de credit), o rambursare poate avea loc numai sub formă de credite (și nu numerar) până la soldul de credite anterior existent, sub rezerva condițiilor de eligibilitate. Rambursările în numerar eligibile, vor fi procesate folosind aceeași metodă de plată aplicată pachetului de credite achiziționat inițial și pentru care se solicită rambursarea. Ca urmare a unei rambursări în numerar, suma corespunzătoare de credite va fi apoi dedusă din soldul contului dumneavoastră. Veți rămâne conștienți de faptul că anumite metode de plată nu permit nicio rambursare din cauza restricțiilor tehnice care stau la baza utilizării lor.
 18. Sumele cheltuite pe serviciile aferente, cum ar fi bilete la Sesiunile de grup, Cumpără conținutul meu, Surpriză, Mesagerie, mesaje offline/private, Apeluri Video/Vocale și/sau abonamentul MyStory nu fac obiectul rambursării/compensării.
 19. În ciuda celor enumerate mai sus, Oranum.com nu va fi răspunzător pentru nici un comportament ofensiv, ilegal al vreunui Invitat/Înregistrat, nici pentru performanțele proaste, erori, omisii, intreruperi, ștergeri, defecte, întărzieri în operațiunea de transmisie, eșecuri ale liniei de comunicații, furturi sau distrugeri sau accest neautorizat, alterarea sau folosirea de date înregistrate, fie fiind în contract sau sub orice alta clauză de acțiune, pentru orice sumă peste sau sub suma plătită de către Înregistrat la Oranum.com.
 20. În nici un caz,Oranum.com sau oricare dintre societăţile afiliate nu se face raspunzator inclusiv, dar nu numai, neglijenta, pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, daune speciale, indirecte sau punitive care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza serviciul, fără a aduce modificari celor stabilite în clauza prezenta.
 21. Website-ul și toate caracteristicile sale trebuie să fie utilizate în orice moment în conformitate cu scopul și utilizarea intenționată a acestora. Orice comportament, acțiune, manevre necinstite de orice fel, inclusiv încercare(încercări), cu o atenție specială la eludarea normelor aplicabile (scrise sau implicite) pot duce la suspendarea sau încetarea imediată a contului de Membru. Vă rugăm să rețineți că Operatorul Website-ului are dreptul să acționeze în consecință pe baza concluziilor extrase din informații circumstanțiale sau de fapt aduse la cunoștință acestuia fie prin monitorizarea site-ului web sau prin orice alte mijloace care intră în sfera de legalitate. Vă rugăm să rețineți în special că crearea mai multor conturi de către același utilizator pentru a trece la voturi multiple și a modifica în mod nedrept (sau a încerca să facă acest lucru) rezultatele Modelului în jocul AWARDS se încadrează în categoria menționată mai sus și poate duce la încetarea fiecăruia dintre conturile dvs. de Membru cu Oranum.com. Cazurile de comportamente necinstite sau frauduloase legate de tranzacțiile online sunt considerate o prioritate ridicată. Astfel de cazuri pot fi subcontractate furnizorilor de servicii dedicați și de încredere, în cadrul reglementărilor aplicabile privind confidențialitatea datelor.
 22. Abonatul acceptă că Oranum.com are dreptul de a utiliza, în timpul oricărei proceduri legale, orice informaţie pe care o are la dispoziţie în cazul în care are loc vreo tranzacţie frauduloasă. Aici includem, dar nu ne limităm la, istoria motorului de căutare, IP şi adrese de email sau orice alt fel de activitate ce poate fi urmărită. În timpul unor asemenea proceduri, Oranum.com poate implica alte părţi, investigatori profesionali şi se împărtăşească cu aceştia anumite informaţii pentru a fi în conformitate cu legea, atât pentru a-şi revendica propriile drepturi, cât şi pentru a apăra interese Clienţilor săi. Abonatul va fi răspunzător pentru costurile de investigare sau de colectare legate de orice tranzacţie frauduloasă.
 23. Oranum.com acordă o cooperare deplină a autorităților judiciare de anchetă tranzacțiilor frauduloase și alte chestiuni care se află sub jurisdicția legală și răspunde citațiilor și hotărârilor judecătorești. Pentru acest motiv, abonații pot utiliza numai propriile metode de plată pe site-urile noastre.
 24. Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că Oranum.com îşi rezervă dreptul de a rotunji plăţile ce urmează a fi realizate ca urmarea unei compensaţii sau rambursări şi, prin urmare, Oranum.com va avea dreptul de a aplica rotunjire asupra sumelor.
 25. Vă rugăm să rețineți că dacă fiind un utilizator nou există o condiție pentru a primi recompense, atunci înregistrarea unui nou cont pe Oranum.com nu este considerată a fi un utilizator nou. Creditele bonus/gratuite sunt disponibile o singură dată pentru achizițiile noi ale utilizatorilor pentru prima dată pe unul dintre website-urile operate de Operatorul Website-ului. Creditele sau alte recompense nu sunt disponibile cu CCBill și achizițiile telefonice. Recompensele nu fac parte din pachetul de credit achiziționat și, prin urmare, rambursările NU sunt posibile după ce le-ați cheltuit/folosit pe website-ul nostru.
 26. Vă rugăm să rețineți că dacă o ofertă promoțională unică este publicizată pe orice pachet de credit, atunci această promoție se aplică o singură dată pentru fiecare utilizator existent sau nou, dacă este cazul indiferent de numărul de conturi înregistrate (existente și/sau nou create) poate avea și/sau indiferent de alte metode de eludare pe care el/ea pot folosi. În caz contrar, achiziția va fi procesată fără reducere iar valoarea creditelor obținute va fi limitată la echivalent fără promoție. Vă rugăm să rețineți că nici creditele actualizate cumpărate, nici creditele din conturile care au credite promoționale nu pot fi transferate în orice alt utilizator sau cont Membru. Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare, trebuie să se sublinieze faptul că promoția (promoțiile) și creditele promoționale aferente nu sunt aplicabile/disponibile utilizatorilor utilizând oricare din următoarele metode de plată: Plătiți prin Telefon, Plătiți cu orice Card Cadou, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty și Boleto sau acelor Membri care aleg sau acceptă ca plățile lor să fie procesate de CCBill. De asemenea rețineți că în timpul oricărei promoție(i) pachetele de credit care depășesc 157.99 credite vor avea aceleași avantaje și/sau credite suplimentare (după caz) ca și pachetul de 157.99 credite.
 27. Toate costurile legate de moneda si tranzactii sunt incluse in pretul afisat al pachetelor de credit. Oranum.com isi rezerva dreptul de a modifica preturile din cauza fluctuatiile cursurilor de schimb valutar.
 28. Te rugăm să reții că exercitarea abuzivă a validării cardului de credit și/sau a adresei de e-mail poate duce la încetarea acestui acord de către operatorul website-ulu, cu utilizatorul. În această privință, te rugăm să reți că numai acele cheltuieli de credit care rezultă dintr-o achiziție de credit din același cont de membru, sunt contabilizate la jocul de premii săptămânal al unui model.
 29. Plătind pentru un videoclip sau un album pe pagina Interpretului, astfel de conținut va fi vizibil pentru dvs. timp de 90 de zile. Rețineți că chiar și în termen de 90 de zile, Interpretul are dreptul de a modifica oricând conținutul. În cazul în care contul Interpretului este terminat din orice motiv, conținutul lui nu va mai fi disponibil pe Oranum.com.
 30. Vă rugăm să rețineți că anumite tranzacții sunt procesate prin American Payments United, Inc., o corporație înregistrată cu numărul 7668152 la Secretariatul de Stat din Delaware și cu adresă înregistrată la 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Clauză: Oranum.com - Declarațiile Înregistratilor' și Invitaților'

 1. Declar în mod expres că, în prezent, am ajuns la vârsta majoratului, în conformitate cu reglementările locale.
 2. În prezent locuiesc în țara pe care am indicat-o cu adevărat și exact în formularul furnizat pentru înregistrarea pe Oranum.com și îmi asum obligația de a informa imediat, în termen de 24 de ore, despre orice schimbare de reședință, trimițând un e-mail la help@jwsbill.com. În plus, recunosc că Operatorul Website-ului este obligat să colecteze orice taxe aplicabile în funcție de rezidența mea ca Membru.
 3. Recunosc faptul că cele menţionate anterior vor fi considerate a fi pe deplin îndeplinite numai în momentul în care Oranum.com trimite confirmarea că schimbările menţionate mai sus au fost primite cu succes.
 4. Sunt pe deplin şi exclusiv răspunzător pentru orice declaraţii false cu privire la rezidenta mea şi pentru lipsa de informare a Oranum.com despre schimbarea acesteia, în conformitate cu termenii mentionati mai sus.
 5. Certific, de asemenea că am luat cunoştinţă de răspundere penală şi, prin urmare, voi acţiona, în toate circumstanţele, în conformitate cu standardul comunităţii mele locale de moralitate şi a legilor aplicabile.
 6. Eu cred că, in calitate de adult, am dreptul inalienabil de a citi / vizualiza orice conţinut, pe care il consider oportun.
 7. Lecturea şi / sau vizualizarea continutului site-ului nu încalcă în niciun fel normele de drept ale cartierului, vecinătatii, satului, oraşului, judeţului sau tarii mele.
 8. Sunt pe deplin conştient de faptul că tot conţinutul şi materialele oferite pe Oranum.com, inclusiv dar nu limitat la activitatea pe camera web, imigini, grafica, aplicatii si texte sunt protejate în mod corespunzător de către legislaţia aplicabilă, toate drepturile fiind rezervate. Prin urmare, acestea trebuie să fie folosite in mod exclusiv pentru utilizarea mea personală.
 9. Realizez pe deplin şi sunt de acord că Oranum.com are dreptul de a acorda cooperare deplină autorităţilor ce investighează tranzacţii frauduloase sau orice alte activităţi ce cad sub jurisdicţie legală, precum şi faptul că Oranum.com are obligaţia de a răspunde oricăror citaţii sau hotărâri judecătoreşti.
 10. Recunosc că Oranum.com si filialele sale nu pot fi facuti responsabili pentru nicio ramificaţie juridica ce poate apărea ca rezultat al intrării în frauduloase, sau utilizarii acestui website şi / sau a materialor conţinute.
 11. De asemenea, recunosc că Oranum.com sau oricare dintre companiile sale afiliate afiliate nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate de orice contact cu SP.
 12. Inteleg si accept ca sub nicio forma, Oranum.com sau oricare dintre companiile afiliate nu vor fi raspunzatori pentru orice daune speciale,directe, indirecte sau punitive rezultand din false divulgări, ramificaţii care pot apărea, încălcarea drepturilor de abonaţi, prostituţie, pedofilie, pornografie infantilă, abuzul ilegal, exploatarea sau traficul de femei şi / sau copii.
 13. Sunt de acord și recunosc că drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a utiliza, adapta, traduce, etc.) a oricărui tip de conținut (de exemplu, de chat, mesaje, imagini, clipuri video, etc.) au fost create, publicate sau făcute publice pentru mine pe Oranum.com aparțin Oranum.com.
 14. Declar în mod expres că nu folosesc serviciile Oranum.com pentru a promova orice conținut și/sau produs care aparține competitorilor Website-ului. Orice încercare de a utiliza pe site-urile Oranum.com numele de marcă și/sau mărcile comerciale ale site-urilor competitoare și/sau orice altă referire la concurenții Oranum.com, inclusiv greșelile acestora, va fi considerată practică comercială și comercială abuzivă și va fi urmărită cea mai mare măsură permisă de lege. Prin prezenta, recunosc și sunt de acord că încălcarea acestei clauze poate implica încheierea imediată a contului meu.
 15. Autorizez în mod expres Oranum.com să monitorizeze și să înregistreze activitățile mele online pe site limitat la mesaje din chat-urile private, cuprinzând solicitările mele pentru serviciile Oranum.com, e-mailuri, voturi, sfaturi și/sau surprize trimise/date Furnizorilor de Servicii pentru Adulți si asemanatoare.
 16. Recunosc și sunt de acord că orice material înregistrat sau orice lucrare originală făcută în temeiul prezentului Acord și/sau atunci când se utilizează serviciile Oranum.com (și toate drepturi legate de acestea, inclusiv, fără a se limita la, drepturile de autor) aparține și este proprietatea unică și exclusivă a Oranum.com.
 17. Prin urmare renunţ la orice drepturi şi declar că îmi retrag toate pretenţiile că Oranum.com îmi încălcă drepturile, incluzând, dar nelimitându-ne la, drepturile morale, drepturile de intimitate, dreptul la publicitate, proprietate sau alte drepturi, şi/sau alte drepturi de proprietate asupra materialelor sau ideilor stabilite în continuare.
 18. Declar pe proprie răspundere că nu acţionez în numele unei persoane legale, ci ca un consumator individual şi sub nicio formă achiziţionarea serviciilor menţionate în acest Acord nu poate fi considerată ca fiind activitatea mea profesională.

Clauza: Oranum.com - Datoriile Înregistraților' și/sau Invitaților'

 1. Sunt de acord să nu copiez, reproduc, public, downloadez, transmit / sau să pun la dispoziţia publicului niciun continut de materiale de la Oranum.com, fără acordul prealabil scris al Oranum.com.
 2. Sunt pe deplin raspunzator pentru orice informatii false si responsabil pentru orice ramificatii juridice care pot aparea de la vizualizarea, citirea, sau descarcarea materialelor si imaginilor de pe acest site.
 3. Imi asum responsabilitate deplina pentru mentinerea securitatii ale contului si parolei mele.
 4. Nu voi furniza informaţii cu caracter personal, care să ofere sprijin serviciilor de escortă şi / sau prostituţie.
 5. Nu voi folosi cuvinte obscene, nu voi amenința, nu mă voi certa sau nu voi încălca drepturile vizitatorilor, SP, angajați Oranum.com care susțin persoane sau gestionează site-ul, deoarece este interzis.
 6. Continutul textului trimis sau transmis si numele de utilizator ales nu va fi jignitor, nu va sugera pedofilia, adolescenta, bestialitatea sau zoofilia, si nu se va referea la eliminarea sau consumul de orice deseuri corporale.În plus, numele de utilizator pe care îl alegeți când vă înregistrați pe site nu va conține niciodată informații personale despre dvs. (cum ar fi numele dvs. real) sau informații care ar putea permite unei alte persoane să o conecteze la identitatea dvs. reală (cum ar fi numele dvs. de utilizator public pe care îl utilizați pentru platforme sociale, cum ar fi Facebook, Twitter, etc.). În cazul în care decideți să alegeți un nume de utilizator care poate conduce la identificarea dvs., rețineți că sunteți pe deplin responsabil pentru o astfel de acțiune și că nu putem fi trași la răspundere pentru identificarea unui alt utilizator al site-ului nostru).
 7. Nu voi folosi comentarii si nume de utilizator care sunt inacceptabile de standardele de bun gust, sugerand incalcarea legilor sau alte inselatorii.
 8. Voi informa, imediat, Oranum.com despre orice comportament ilegal al SP, precum și despre orice utilizare ilegală de mărci și/sau muzică înregistrată.

Clauză: Oranum.com - Anularea Abonamentului

 1. Abonatii au optiunea de a se dezabona oricand de la serviciile Oranum.com
 2. Dacă doriți să anulați abonamentul și să vă închideți contul, selectați "Uitați Datele mele" din "Setările de Confidențialitate" ale contului dvs. În urma confirmării deciziei dvs., statutul Abonatului dvs. se va schimba în "Anulat" și vom șterge informațiile dvs. personale stocate în sistemul nostru, cu excepția cazurilor cerute de legea aplicabilă, de interesele legitime de afaceri sau de orice alt scop permis, așa cum este explicat în Politica de Confidențialitate.
 3. Oranum.com îşi rezerva dreptul de a suspenda sau anula orice abonament în cazul încălcării oricăreia din prevederile acestui Acord sau orice conduită ilicită a Abonatului în cadrul acestui Acord si de a contacta autoritătile competente, inclusiv depunerea unei plângeri la procuratură în vederea începerii urmăririi penale.

Clauză: Oranum.com - Date Personale și Polița de Confidențialitate

Când navigați pe site-ul nostru, când decideți să vă înregistrați ca Membru și/sau să utilizați funcțiile site-ului nostru, veți împărtăși și/sau vom colecta unele informații personale despre dvs. Citiți cu atenție Politica de Confidențialitate, care explică modul în care colectăm, folosim și împărtășim informațiile dvs. personale și alegerile pe care le aveți cu privire la utilizarea datelor dvs. personale.

Clauză: Oranum.com - Funcționalitate și Securitate

 1. Oranum.com sugereaza Abonatilor sai sa isi activeze functia "Cookies" in browserele lor pentru a asigura functionarea la capacitate maxima.
 2. Echipa de Suport Oranum.com monitorizeaza toate feed-urile camerelor disponibile pe site 24 de ore, 7 zile pe saptamana.
 3. Datorita designului unic si precis, site-ul nu a avut niciodata vreo violare a securitatii.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

Clauză: Oranum.com - Spam

 1. Oranum.com nu trimite mesaje spam şi nu va tolera spam-ul, distanţându-se de la orice acţiuni legate de spam.
 2. Sunt considerate spam urmatoarele:
  1. Manipularea mesajelor, cum ar fi anteturile de e-mail, trimise la sau prin intermediul sistemelor informatice aleOranum.com într-un mod care ar putea oferi informatii false abonaţilor cu privire la Oranum.com.
  2. Redirectionarea de email-uri de la serverul de mail al unei terte parti fara acordul acesteia.
  3. Trimiterea, retrimiterea sau cauzarea unuei trimiteri false, informatii inselatoare sau care sunt impotriva intereselor de afaceri ale Oranum.com.
  4. Utilizarea sau facilitarea utilizarii sistemelor computerizate ale Oranum.com pentru facilitarea de transmisii de materiale nesolicitate sau neautorizate. Aceasta include oricare materiale promotionale, URL-uri sau orice forma de solicitare neautorizata pe care o poti incarca, posta,trimite prin e-mail, transmite sau o poti face disponibila.
  5. Incarcarea, postarea, trimiterea unui e-mail sau transmiterea aceluiasi mesaj, URL sau post de mai multe ori
  6. Intreruperea desfasurarii normale a dialogului prin postarea de mesaje in succesiune rapuda, in repetate randuri, folosirea literelor mari sau activitati care afecteaza in mod negativ abilitatea utilizatorilor de a se inscrie in schimburi in timp real.
 3. Spam-ul prin sistemul site-ului Oranum.com sau deranjarea abonaţii săi este o încălcare de Termenii si Conditii ale site-ului.
 4. Oranum.com face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a proteja abonaţii de efectele Spam-urilor.
 5. Utilizarea procedurilor ilegale de spam aduce pierderi Oranum.com.
 6. Ținând în cont cele menționate mai sus, când autorizat de către abonați, respecânt prezenta înțelegere, Oranum.com poate trimite email-uri promoționale despre site-ul propriu sau site-urile partener, și fiecare email va conține opțiunea de dezabonare de pe lista de corespondență.
 7. Abonaţii înregistraţi pot primi ocazional Buletine Informative din partea Oranum.com. Aceste mesaje transmise abonaţilor sunt tranzacţionale sau mesaje de relaţii cu abonaţii. Abonarea sau deazbonarea de la asemenea Buletine Informative este realizată printr-un singur click. Orice mesaj promoţional va fi transmit abonatului numai dacă acesta şi-a exprimat în mod expres acordul de a primi asemenea servicii promoţionale.

Clauză: Oranum.com -Contacte

 1. Serviciul clienti poate fi contactat prin:
  1. Discutie cu Suportul Online;
  2. "Mesaj pentru Asistenţă" funcţie a conturilor abonatilor;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Trimiterea unei scrisori către respectivul Operator al Website-ului:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgMarele Ducat al Luxemburgului
    sau 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgMarele Ducat al Luxemburgului

Clauză: Oranum.com - Diverse

 1. Acest Acord stabilește înțelegerea completă și pe deplin dintre Invitați/Înregistrați și Oranum.com cu privire la subiectul în cauză, și înlocuiește alte acorduri și înțelegeri prealabile, fie scrise sau verbale.
 2. Prevederile prezentului contract vor fi valabile pana la incetarea colaborarii, cu exceptia cazurilor care contravin legii sau daca nu se prevede altfel.
 3. Daca oricare parte a acestui contract este considerat inaplicabila de catre o instanta judecatoreasca competenta, acesta nu va afecta aplicabilitatea altor parti ale prezentului acord.
 4. Oricare grup ce reuşeşte să pună în aplicare aceşti termeni va avea dreptul de a-şi recupera cheltuielile cu avocaţii.
 5. Dacă Oranum.com schimbă termenii Acordului, Oranum.com va posta un set de termeni şi condiţii actualizate pe pagina de website şi/sau va posta o notificare de schimbare şi/sau va trimite abonaţilor în avans un email de notificare în ceea ce priveşte schimbările survenite, înainte ca acestea să fie implementate.
 6. Notificare privind brevetele din 35 U.S.C. § 287(a). Streaming pe Oranum.com poate fi acoperit, printre altele, de unul sau mai multe dintre Brevetele U.S. Patent Nos. 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; și 10,567,453, pe baza revendicărilor deținătorilor unor astfel de brevete.

Clauză: Oranum.com - Legea privind serviciile digitale

 1. Eliminare conținut
  1. Operatorul site-ului web a implementat măsuri pentru a contracara prezența conținutului ilegal și neautorizat pe site-ul web. Oferim Utilizatorilor un mecanism eficient de raportare a conținutului, serviciilor sau bunurilor ilegale și cooperăm în mod activ cu „semnalizatorii de încredere” desemnați pentru a asigura identificarea și eliminarea promptă a unui astfel de conținut, în conformitate cu Regulamentul european 2022/2065, cunoscut și sub numele de Legea privind serviciile digitale („DSA”).
  2. Conținutul ilegal și neautorizat include, dar nu se limitează la materiale privind exploatarea sexuală și abuzurile sexuale asupra copiilor; conținut terorist; discursuri instigatoare la ură; orice fel de act sexual; activități de jocuri de noroc; conținut generat pe baza asemănării cu o altă persoană; utilizarea neautorizată a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de imagine; fraude și infracțiuni online, etc.
  • Pentru mai multe informații privind eliminarea conținutului ilegal vă rugăm să [clic aici] și pentru încălcarea copiei vă rugăm să [clic aici]
  • Pentru ordonanțele judiciare sau administrative naționale, autoritățile dispun notificarea [clic aici]
  • Pentru rapoarte de încredere ale semnalizatorilor [clic aici]
 • Moderarea conținutului
  1. Operatorul site-ului web utilizează măsuri de moderare a conținutului pentru a asigura conformitatea cu politicile și standardele sale, inclusiv personal de sprijin și instrumente tehnologice care facilitează descoperirea și eliminarea conținutului neautorizat. Conținutul încărcat, postat sau distribuit de către utilizatori poate fi supus revizuirii și eliminării dacă se constată că încalcă aceste politici și/sau acest Acord.
  2. Utilizatorii recunosc faptul că Operatorul site-ului web poate utiliza instrumente automate și procese de revizuire manuală pentru a monitoriza și modera conținutul. Cu toate acestea, Operatorul site-ului web nu garantează acuratețea, caracterul complet sau promptitudinea eforturilor sale de moderare.
 • Măsură și protecție împotriva utilizării abuzive
  1. Operatorul site-ului web se angajează să furnizeze conținut legitim și să abordeze fiecare plângere cu sinceritate și atenție, luând în considerare toate circumstanțele faptice ale fiecărui caz în parte.
  2. În cazul oricărei utilizări abuzive a sistemului, Operatorul site-ului web va lua măsuri decisive pentru a atenua astfel de evenimente.
  3. La descoperirea oricărui raport de utilizare abuzivă din partea utilizatorilor și a modelelor, Operatorul site-ului web va emite cu promptitudine scrisori de notificare, atunci când acest lucru este prevăzut de lege. Operatorul site-ului web își rezervă dreptul de a emite sancțiuni (inclusiv suspendarea parțială sau totală sau ștergerea contului) pentru utilizatorii care nu respectă acest Acord sau legislația aplicabilă sau dacă notificările/reclamațiile trimise sunt în mod evident nefondate, fără a prejudicia un prim avertisment atunci când este necesar din punct de vedere legal.
  4. Utilizarea abuzivă include, fără a se limita la, următoarele comportamente:
   1. Trimiterea de notificări sau plângeri vădit nefondate cu privire la conținuturi ilegale sau necorespunzătoare, în special atunci când acest lucru se întâmplă în mod repetat pe parcursul unei anumite perioade;
   2. Generarea unui volum semnificativ de rapoarte care conțin informații insuficiente sau invalide, în comparație cu totalul rapoartelor întocmite într-un interval de timp specificat;
   3. Trimiterea, distribuirea sau aprobarea în orice mod a conținutului ilegal;
   4. Implicarea sau promovarea hărțuirii, a discursului instigator la ură, a intimidării sau a oricărei forme de comportament abuziv în zonele interactive ale site-ului web;
   5. Ocolirea deliberată a restricțiilor geografice sau de altă natură pentru a accesa sau distribui conținut care nu este destinat regiunii unui utilizator.
  5. Decizia noastră de a emite sancțiuni va lua în considerare fiecare caz în parte, evaluând amploarea, gravitatea și intenția din spatele abuzului, pe baza frecvenței totale și relative a acestor activități și a consecințelor acestora.
  • De exemplu (fără a aduce atingere unei analize specifice și de la caz la caz):
   • Utilizatorii care se angajează în solicitări ilegale sau care distribuie conținut neautorizat prin intermediul funcției de chat/video sau care utilizează funcția de chat/video pentru a hărțui, a intimida sau a trimite mesaje nepotrivite altora pot primi un avertisment inițial la prima încălcare. Utilizarea abuzivă continuă va duce la suspendări (care pot varia de la o (1) zi pentru încălcări minore până la o sută optzeci (180) de zile pentru încălcări grave sau repetate). În cazuri extreme, cum ar fi distribuirea repetată de conținut ilegal sau nerespectarea gravă a regulilor noastre, contul utilizatorului poate fi șters definitiv.
  • Pentru fiecare caz, vom lua în considerare în special:
   • Tipul și conținutul mesajelor sau al interacțiunilor, cu accent în special pe legalitatea acestora și pe respectarea regulilor noastre.
   • Frecvența și contextul comportamentului raportat, făcând distincția între incidente izolate și abuzuri sistematice.
   • Impactul comportamentului asupra destinatarilor și a altor utilizatori, inclusiv potențialele prejudicii sau suferințe cauzate.
 • Operatorul site-ului web își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate ca răspuns la raportarea abuzurilor și de a asigura un mediu sigur și respectuos pentru toți utilizatorii. Vom lua măsurile necesare pentru a aborda cazurile de utilizare abuzivă în conformitate cu acest Acord.
 • Transparența sistemului de recomandare
  1. Operatorul site-ului web se angajează să ofere cel mai înalt nivel de servicii utilizatorilor săi pentru a asigura o experiență excelentă. Prin urmare, toate recomandările furnizate Utilizatorilor sunt selectate cu atenție pe baza unor criterii cheie, inclusiv, dar fără a se limita la preferințele utilizatorilor, interacțiunile istorice și relevanța conținutului.
 • Contacteaza-ne
  1. Pentru a asigura o comunicare directă și rapidă cu noi într-o manieră prietenoasă, puteți trimite un e-mail la punctul nostru unic de contact pentru toți destinatarii serviciilor noastre la: legal.dsa@oranum.com. Ne puteți contacta folosind limba engleză și/sau franceză.