Live

Regler och Villkor

Paragrafer

Senast ändrad : Februari 16, 2024

Punkt: Oranum.com – Innehåll

Villkoren i detta avtal (”Avtalet”) ska styra förhållandet mellan jag/dig (som gäst och/eller medlem) och, med förbehåll för ditt identifierade land/plats, antingen JWS Americas S.à rl, en luxemburgsk lag som styr privata aktiebolag med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer 249.539 förutsatt att du identifieras som baserad i USA America eller JWS International S.à rl, en luxemburgsk lag som reglerar privat aktiebolag med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer 249.566 förutsatt att du identifieras som baserad i något annat land utom USA (JWS Americas S.à rl eller JWS International S.à rl i tillämpliga fall, hädanefter kallad "Webbplatsoperatör" ) angående användningen av tjänster på webbplatsen Oranum.com. I detta avtal hänvisar "Oranum.com" antingen till Webbplatsoperatören eller till webbplatsen för Oranum.com som den drivs av Webbplatsoperatören med förbehåll för det tillämpliga sammanhanget.

Definitioner
 • Medlem/Kund/Abonnent - Den besökare som ansluter sig till webbsidans tjänster
 • Gäst - Besökare som går in i och/eller besöker Oranum.com webbsidan utan att registrera sig för sidans tjänster.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Kontobalans - På Oranum.com har medlemmar möjligheten att genom köp av Kreditpaket, erhålla Krediter för att med dessa betala för förstklassiga tjänster. Betalningar utförs säkert av våra betalningssystem och de köpta Krediterna visas i Medlemmens konto som Kontobalans.
 • Gratischatt - en ohämmad möjlighet att få kontakt med Vuxna Service Leverantörer i form av skrivna meddelanden som syns på skärmen.
 • Privatchatt – I Privatchatt tillåts Medlemmar att skriva och t.o.m tala med ASPer ansikte-mot-ansikte. Andra användare är uteslutna ur denna konversation.

Genom att använda och / eller registrera dig på webbplatsen ger du ditt medgivande till och accepterar följande:

 1. Oranum.com är en interaktiv online webbsida vars åtkomst för minderåriga är förbjuden.
 2. Den online underhållningen som finns på webbsidan utförs av manliga och kvinnliga individer över 18 år utspridda över världen, som vanligtvis benämns som Service Providers (SP).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

Punkt: Oranum.com – Tjänster och garantier

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Innan du väljer en av de avsedda tjänsterna är det viktigt att kontrollera innehåll, prislista och de betalningsmetoder (kreditkort och betalkort, online checks, etc.) som har etablerats för sådana tjänster i ditt land. Denna information finns tillgänglig på webbplatsen.
 3. Publicering av annat innehåll på webbsidan betyder inte att Oranum.com stödjer den som publicerat detsamma eller tar något som helst ansvar för innehållet.
 4. Oranum.com ger, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, inga garantier eller utfästelser vad gäller information, tjänster eller produkter som tillhandahålls genom eller i samband med tjänsten. Prenumeranter och/eller Gäster använder tjänsten på egen risk.
 5. Oranum.com försöker alltid att förse varje abonnent med det bästa innehåll och tjänster som finns tillgängliga. Det kan dock inte ge någon garanti när det gäller säljbarhet, lämplighet för något ändamål, eller icke-resultat genom användning av innehållet när gäller korrekthet, noggrannhet, aktualitet och tillförlitlighet eller på annat sätt.
 6. Varken Oranum.com eller någon part som är involverad i att skapa, producera eller leverera tjänsten eller innehållet är ansvarig för direkta, oförutsedda, indirekta eller skadestånd till följd av tillgång till, användning av, eller tolkningen av tjänsterna, produkterna eller information som lämnats av eller genom Oranum.com, utan att det påverkar de villkor som fastställts nedan i detta Avtal.

Punkt: Oranum.com - Principer

 1. Oranum.com har ingen avsikt att stödja omoraliska intressen; därför har strikta regler lagts fram.
 2. Tjänsterna på Oranum.com är endast avsedda för personer över 18 år (21 år i vissa geografiska områden).
 3. Personer under 18 år (21 i vissa områden) får heller inte vara SPs, Alltså var alla SPs över 18 år (21 i vissa områden) under tiden de fotograferades, enligt bevis för ålder som innehas av förvaringsansvarig. Under inga omständigheter presenterar Oranum.com SPs som barn.
 4. Alla SP måste uppfylla tre huvudkrav:
  1. undertecknandet av ett avtal som förklarar, nämligen, äkthet av personuppgifter och den ålder som uppgetts;
  2. tillhandahållande av en skannad kopia av hans/hennes foto-ID;
  3. tillhandahållande av ett foto taget av Adult Service Provider (ASP) (Vuxen Service Leverantör) som håller hans/hennes foto-ID bredvid hans/hennes ansikte.
 5. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com förbehåller sig rätten att vidta omedelbar och permanent avstängning om ett användarnamn är kränkande, antyder minderåriga, eller om det förekommer minsta misstanke om en förfalskning.

Klausul: Oranum.com - Prenumeranter

 1. För att prenumerera på Oranum.com är det obligatoriskt att vara minst 18 år, eller 21 i vissa regioner, i överensstämmelse med de lokala förordningar som gäller för abonnenten.
 2. Genom att registrera på Oranum.com och acceptera detta Avtal, samtycker härmed abonnenten uttryckligen till tillhandahållande av tjänster från denna webbplats under ångerfristen och Abonnenten erkänner uttryckligen att han/hon kommer att förlora hans/hennes rätt till varje återkallelse/ångerrätt när det gäller tillhandahållandet av dessa tjänster. Ovanstående uttryckliga medgivande erfordras i enlighet med Direktivet om Konsumenträttigheter (2011/83/EG) från den 25 oktober 2011, som införlivats i Luxemburgs lagstiftning från den 2 april 2014.
 3. Genom att registrera sig på Oranum.com och därigenom acceptera detta Avtal, accepterar abonnenterna att hålla Oranum.com, dess anställda, direktörer, dotterbolag, jurister, aktieägare, chefer, medlemmar och agenter skadeslösa från krav, förluster, ansvar och utgifter (inkluderat advokatkostnader) som framställts av tredje part och som kan uppstå på grund av deras uppträdande, yttrande eller händelser så väl som regelluckor, krav eller löften som givits inom detta avtal. Detta avser även olovligt beteende inom avtalets ramverk.
 4. Vid Abonnentens eventuella olagliga beteende eller brott mot det nuvarande Avtalet, kanOranum.com avsluta abonnentens konto, utan varning och/eller allt som tillhör det.Oranum.com kommer inte hållas ansvarig för någon möjlig förlust till följd av sådan uppsägning eller för någon kompensation av kreditköp eller återbetalning. Oranum.com har tillåtelse att stänga av skyldiga Medlemmars konton och Medlemmar från att använda webbplatsen och/eller stänga av alla Medlemmars konton med omedelbar effekt, om Oranum.com tror att en Medlem inte följer eller har följt kraven i Villkoren. Vid uppsägning av detta avtal som orsakats av ett brott, olagligt missförhållande eller misstankar om att en medlem inte uppfyllde de krav som anges i dessa användarvillkor, är Oranum.com vidare berättiga att diskret förhindra kreditkort och/eller betalningsmedel (utan tidsgräns) som är associerade med sådant konto och det/ska avslutas när omständigheterna motiverar sådana åtgärder.
 5. Det nuvarande avtalet skall gälla från det datum när Gästen går in i Oranum.com och/eller Prenumeranten registrerar sig på Oranum.com och accepterar detta avtal och skall gälla till tills det vederbörligen sägs upp av endera parten i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Avtal.
 6. Integrering av tredjepartskonton
  1. När du använder våra tjänster har du möjligheten att registrera dig och logga in genom att använda tredjepartskonton såsom Google. Då du väljer att länka ditt konto hos oss till ditt tredjepartskonto, så godkänner du att vi får vissa uppgifter från det kontot för att underlätta skapandet av kontot och inloggningsprocessen. Du har ansvar för att säkerställa att användningen av tredjepartskonton tillsammans med våra tjänster följer eventuella avtal och villkor som gäller för dessa konton.
  2. Om du väljer att länka ditt konto till ett tredjepartskonto samtycker du till att vi tar del av och använder uppgifterna som tillhandahålls av dessa tjänster enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy. Samtycket omfattar insamlade data som processas och lagras och som är nödvändiga i driften av ditt konto, samt för att förbättra våra tjänster. Mer information om vår datapraxis finns i vår Integritetspolicy.

Klausul: Oranum.com - Avgifter, Kredit Kompensation, Återbetalning och Olaglig Uppförande

 1. Abonnenterna kan köpa kreditpaket att spendera i de tillgängliga områdena på webbplatsen; Därför måste valet av tjänster föregås av förfrågan från Abonnenten om det valda innehållet, prislista och de betalningsmedel som finns tillgängliga på webbplatsen.
 2. Textchatt med SPs är gratis, men om en abonnent vill ha tillgång till fullfunktionstjänsten måste han/hon klicka på "En privat show med denna Performer" -knappen och från den tidpunkten stanna i videochatrummet med SP som går in i ett privat läge där de köpta krediterna används per sekund.
 3. Abonnenter får använda Quickbuy funktionen under en privatshow med SPs. Användningen av denna funktion tillåter Abonnenter att, fylla upp sitt kredit-konto med det valda kreditpaketet under showen.
 4. Prenumeranter kan också använda SmartBuy valet för att njuta av privata shower utan avbrott. Applikationen tillåter systemet att automatiskt öka på Prenumerantens kreditbalans när kontobalansen sjunker under 7 credits. SmartBuy är förinställt att köpa ett 27.99 paket, medlemmen kan dock välja att ändra beloppet som SmartBuy köper.
 5. Abonnenter meddelas om det avsedda auto-köpet varje gång det förekommer, via ett automatiskt e-postmeddelande och kan avaktivera funktionen under deras Konto Inställningar.
 6. Om en transaktion avvisas av banken kommer SmartBuy funktionen avaktiveras automatiskt. Efter medlemmen gör ett lyckat köp kommer Smartbuy funktionen aktiveras igen.
 7. Användandet av något av dessa alternativ kommer att debiterar standard betalningsmetoden som valts av abonnenten.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. För faktureringsinformation och support, vänligen kontakta med hjälp av relevanta kontaktuppgifter som hänför sig till Webbplatsoperatören som du är registrerad hos, sådan information som ytterligare anges under Klausul 12 nedan.
 11. För information om bankavgifter - varje abonnent borde samråda direkt med egna banken.
 12. Oranum.com tar inte ansvar för svårigheter som dyker upp utanför Oranum.com.
 13. Alla klagomål måste rapporteras inom 24 timmar räknat från den tidpunkten för händelsen, på Oranum.com - Kundtjänst. Med tanke på komplexiteten och särdragen i det förfarandet som krävs för att fastställa rättfärdigheten av klagomålen rapporterade efter 24 timmars perioden, kommer dessa endast att erkännas i fall av force majeure.
 14. Oranum.com - Kundtjänst kan, närhelst det anses nödvändigt, noggrant undersöka rapporter och annan information som finns tillgänglig och tillgripa alla tillgängliga medel för detta ändamål.
 15. I enlighet med Prenumerantens uttryckliga avstående från ånger/ångerrätt enligt punkt 4.2 i detta Avtal, kommer ingen återbetalning eller begäran om uppsägning accepteras i det fall abonnenten har börjat konsumera kredit paket som köpts. Vissa återbetalningar är dock möjliga enligt de villkor som anges i följande punkter.
 16. Oranum.com kommer endast att kompensera/återbetala krediter i det belopp som bestäms proportionellt i enlighet med det pris som betalats och problemet som effektivt rapporteras när någon kredit går förlorad på grund av dysfunktion av Oranum.com.
  Med förbehåll för villkoren häri ska varje prenumerant göras medveten om att när han/hon betraktas som Första Medlem (sådan term enligt definitionen nedan), rekommenderas det för honom/henne att ange och/eller upprepa en specifik begäran till en tjänsteleverantör från början av den privata chatten om den privata showen inte är i linje med hans/hennes förväntningar. Prenumerantens krav på återbetalning baserat på ouppfyllda förfrågningar kommer inte att beaktas om prenumeranten (som första medlem, sådan term som definieras nedan) inte följer ovanstående rekommendation.
  Abonnenten/abonnenterna ska vidare förstå och acceptera att när de går med i en redan pågående privat show initierad av en annan abonnent (den senare kallas "Första medlemmen"), den eller de abonnenter som därefter ansluter sig till sådan prestation("Efterföljande Medlem(mar)") är/anses vara passiva deltagare i den utsträckning som tjänsteleverantören/tjänsteleverantörerna endast är skyldiga att följa Första Medlemmens önskemål. Som ett resultat och i sådana fall ska den Efterföljande Medlemmen/erna inte ha rätt till någon kompensation eller återbetalning av betalning, med undantag för Oranum.com fel som kan påvisas korrekt av Efterföljande Medlem(mar).
  Förutom den Privata Chatten kan Abonnenterna också kontakta SP via offlinechattmeddelanden eller, om SP är tillgängligt, via ett Video-/Röstsamtal. Observera att Abonnenten inte får göra specifika förfrågningar till en SP via ett Video-/Röstsamtal.
 17. På grund av betalningssystemet som tillämpas av Webbplatsoperatören och tredje parts betalningsbehandlare och förutsatt att villkoren för kontantåterbetalning är uppfyllda, ska kontantåterbetalningar endast gälla för samma belopp som det som ursprungligen betalades vid ett köp av ett visst kreditpaket, förutsatt att de relaterade krediterna balanserar inte har använts eller förbrukats, inte ens delvis. Som ett resultat är ingen partiell kontantåterbetalning av köpta kreditpaket någonsin möjlig. Detta innebär därför att närhelst ett saldo i ett kreditpaket används delvis (inklusive kreditbelöningar), får en återbetalning endast ske i form av krediter (och inte kontanter) upp till befintligt tidigare kreditsaldo, med förbehåll för behörighetsvillkoren. Kvalificerade kontantåterbetalningar kommer att behandlas med samma betalningsmetod som tillämpas på kreditpaketet som ursprungligen köptes och för vilket återbetalning begärs. Som ett resultat av en kontant återbetalning kommer motsvarande kreditbelopp sedan att dras från ditt kontos saldo. Du ska förbli medveten om att vissa betalningsmetoder inte tillåter någon återbetalning på grund av underliggande tekniska begränsningar som hänför sig till deras användning.
 18. Belopp som spenderas på relaterade tjänster, till exempel Gruppsessionsbiljetter, Köp Mitt Innehåll, Överraskning, Messenger, offline-/privata meddelanden, Video-/Röstsamtal och/eller MyStory-prenumeration, är inte föremål för återbetalning/kompensation.
 19. Trots ovanstående, kommer Oranum.com inte hållas ansvariga för ärekränkande, stötande eller olagligt beteende av någon Gäst/Prenumerant eller för bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, kommunikationslednings misslyckande, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av register, vare sig enligt kontrakt eller teoretisk kränkning, eller enligt någon annan sak, för något belopp som överstiger det belopp Abonnenten betalat till Oranum.com.
 20. Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till oaktsamhet, skall Oranum.com eller något av dess relaterade samarbetspartner vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller straffskadestånd som resultat av användning av, eller oförmåga att använda tjänsten, utan att detta påverkar det som har etablerats i den aktuella klausulen.
 21. Webbplatsen och alla dess funktioner måste alltid användas i enlighet med deras syfte och avsedda användning. Oärligt beteende, handling, manövrer av något slag, inklusive försök, med särskild hänsyn till kringgående av tillämpliga regler (antingen skrivna eller underförstådda) kan leda till omedelbar avstängning eller avslutande av Medlemskontot. Observera att Webbplatsoperatören har rätt att agera i enlighet därmed på grundval av slutsatser som dras från omständigheter eller faktainformation som uppmärksammas antingen genom webbplatsövervakning eller på något annat sätt inom ramen för lagar. Observera särskilt att skapandet av flera konton av samma användare för att fortsätta med flera röster och orättvist ändra (eller försöka göra det) resultaten av Models AWARDS-spelet faller i ovannämnda kategori och kan leda till att alla dina Medlemskonton med Oranum.com avslutas. Fall av oärligt eller bedrägligt beteende relaterat till online transaktioner anses ha hög prioritet. Sådana fall kan läggas ut till dedikerade och ansedda tjänsteleverantörer inom ramen för gällande föreskrifter om uppgifter om integritet.
 22. Abonnenten godkänner att i händelse av bedräglig transaktion, äger Oranum.com rätten att använda all tillgänglig information under den tid saken utreds rättsligt. Detta inkluderar, utan skyldighet att slutföra processen, historik ur webbläsare, IP- och e-mailadresser och annan spårbar aktivitet. Under dessa rättsliga processer, kan Oranum.com komma att involvera utomstående professionella undersökare och dela viss information för att foga sig för de lagliga krav som kan finnas, rättfärdiga densamma och företräda sina Kunders intressen. Abonnenten kommer stå skyldig för all utredning och alla kostnader som kan relateras till bedrägliga transaktioner.
 23. Oranum.com samarbetar till fullo med juridiska myndigheter som utreder bedrägliga transaktioner och andra frågor som faller under rättslig jurisdiktion och svarar på stämningar och domstolsbeslut. Därför får abonnenter endast använda sina egna betalningsmetoder på våra webbplatser.
 24. Vänligen var medveten om att Oranum.com äger rättigheten att avrunda betalningar som erhållits som kompensation/återbetalning och att Oranum.com därmed är berättigad till detta.
 25. Observera att om att vara en ny användare är ett villkor för att få några belöningar så anses inte en ny kontoregistrering på Oranum.com vara en ny användare. onus/gratis krediter är endast tillgängliga en gång för nya köp av förstagångsanvändare på endast en av webbplatserna som drivs av Webbplatsoperatören. Krediter eller andra belöningar är inte tillgängliga med CCBill och telefonköp. Belöningar är inte en del av det köpta kreditpaketet, och därför är återbetalning INTE möjlig efter att ha spenderat/använt dem på vår webbplats.
 26. Observera att om ett engångsreklamerbjudande annonseras på något kreditpaket, ska en sådan kampanj endast tillämpas en gång per befintlig eller ny användare där det är tillämpligt, oavsett antalet registrerade konton (existerande och/eller nyskapade) för en sådan användare kan ha och/eller oavsett andra kringgående metoder som han/hon kan använda. Annars kommer köpet att behandlas utan rabatt och beloppet för erhållna krediter kommer att begränsas till motsvarande utan kampanjen. Observera också att varken rabatterade krediter eller några krediter från konton som har promo-krediter kan överföras till något annat användarkonto eller Medlemskonto. Oavsett om motsatsen hävdas ska det understrykas att marknadsföring(ar) och relaterade kampanjkrediter inte är tillämpliga/tillgängliga för användare med någon av följande betalningsmetoder: Betala via telefon, betala med presentkort, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty och Boleto, eller för de medlemmar som väljer eller accepterar att deras betalningar behandlas av CCBill. Observera också att under varje kampanj(er) ska kreditpaketen som överstiger 157.99 -krediterna ha samma fördelar och/eller extra krediter (i förekommande fall) som 157.99 kreditpaketet.
 27. Alla valuta- och transaktions-kostnader är inkluderade i det angivna priset för kreditpaketen. Oranum.com förbehåller sig rätten att ändra priserna beroende på ändringar i valutakurser.
 28. Var medveten om att överdriven användning av kreditkort och/eller e-post-adress validering kan leda till avslutning av denna överenskommelse av webbplatsoperatören med användaren. Lägg därför också märke till att enbart den kreditanvändning räknas till en modells veckovisa awards spel, är den som härrör från ett kreditköp av samma medlemskonto.
 29. Genom att betala för en video eller ett album på Modellens sida kommer sådant innehåll att vara synligt för dig i 90 dagar. Observera att även inom 90 dagar har Modellen rätt att ändra innehållet när som helst. Om Modellens konto avslutas av någon anledning kommer hans/hennes innehåll inte längre att vara tillgängligt på Oranum.com.
 30. Observera att vissa transaktioner behandlas via American Payments United, Inc., ett företag registrerat med nummer 7668152 hos Delaware Secretary of State och med registrerad adress på 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Klausul: Oranum.com - Prenumerants och/eller gästs Föreskrifter

 1. Jag förklarar uttryckligen att jag för närvarande har nått myndig ålder i enlighet med mina lokala bestämmelser.
 2. Jag bor för närvarande i det land som jag sanningsenligt och korrekt angav i formuläret för att registrera mig på Oranum.com och åtar mig plikten att omedelbart informera, inom 24 timmar, om varje byte av bostad genom att skicka ett e-postmeddelande till help@jwsbill.com. Dessutom bekräftar jag att Webbplatsoperatören är skyldig att samla in alla tillämpliga skatter baserat på min hemvist som Medlem.
 3. Jag godkänner att den ovan avsedda förpliktelsen endast kan betraktas som genomförd efter det att Oranum.com tillhandahållit bekräftelse på att ovan förändringar har skett.
 4. Jag är helt och uteslutande ansvarig för eventuella felaktiga uppgifter angående min bostadsort, och för att inte informera Oranum.com om ändringar, i enlighet med ovan nämnda villkor.
 5. Jag intygar också att jag är medveten om min straffrättsligt ansvar, och därför kommer att agera, under alla omständigheter, i enlighet med lokal moralitet och gällande lagar.
 6. Jag tror att som vuxen, har jag en omistlig rätt att läsa/titta på all innehåll som jag anser lämpligt.
 7. Läsning och/eller tittande av innehållet på webbsajten inte på något sätt strider mot normer eller lagar i mitt grannskap, by, stad, län, landskap, eller land.
 8. Jag är fullt medveten om att allt innehåll och material som tillhandahålls på Oranum.com, inkluderande men inte begränsat till live kameraflöden, bilder, grafik, tillämpningar och texter är vederbörligen skyddad av gällande lagstiftning, att alla rättigheter är reserverade. Därför är de uteslutande för mitt eget personliga bruk.
 9. Jag är fullt medveten om och godkänner att Oranum.com kan söka fullt samarbete med juridiska myndigheter för utredning av bedrägliga transaktioner och andra ärenden som faller under rättslig jurisdiktion så väl som svaromål på stämningar och domstolsbeslut.
 10. Jag medger att kan Oranum.com och dess samarbetspartner inte kan hållas ansvarig för eventuella rättsliga konsekvenser som kan uppstå som ett resultat av bedrägligt inträde, eller användning av denna webbsajt och/eller material som finns häri.
 11. Jag godkänner också att Oranum.com eller någon av dess besläktade, samarbetspartners inte kan bli hållna ansvariga för några förluster eller skador som uppstått ur mina kontakter med SP.
 12. Jag förstår och accepterar att under inga omständigheter får Oranum.com eller något av dess närstående samarbetspartner vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller skadestånd som beror på falska upplysningar, förgreningar som kan uppkomma, kränkning av rätten till abonnenter, prostitution, pedofili, barnpornografi, olagligt övergrepp, exploatering eller trafficking med kvinnor och/eller barn.
 13. Jag håller med och erkänner att immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till rätten att använda, anpassa, översätta, etc.) till allt innehåll (t.ex. chat, meddelanden, bilder, videor, etc.) skapat, publicerat eller på annat sätt offentligjort för mig på Oranum.com tillhör Oranum.com.
 14. Härmed uttrycker jag tydligt att inte använda Oranum.com tjänster för att promota något innehåll och/eller produkt som tillhör konkurrenter till Webbsidans Operatör. All försök att på Oranum.com använda konkurrenters officiella firmamärken och/eller kännetecken och/eller andra referenser till Oranum.com konkurrenter, inkluderat felstavningar av dessa, kommer att anses som orättvis handels och marknadsföringsstrategi och kommer att åklagas enligt lagens fulla kraft. Jag bekräftar och accepterar härmed att överträdelsen av denna klausul kan innebära att mitt konto omedelbart upphör.
 15. Jag godkänner uttryckligen Oranum.com att övervaka och spela in mina onlineaktiviteter på webbplatsen begränsade till meddelanden i privata chattar, inklusive mina förfrågningar om Oranum.com-tjänster, e-post, röster, dricks och/eller överraskningar som skickas/ges till Vuxen Tjänst Leverantörer och liknande.
 16. Jag godkänner att allt material som spelas in eller allt originalverk gjort enligt detta Avtal och/eller vid användning av Oranum.com tjänster (och alla rättigheter däri, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt) tillhör och skall endast och exklusivt vara egendom av Oranum.com.
 17. Jag avstår uttryckligen alla rättigheter och begäran av fordringar som använt av Oranum.com kan komma att bryta mot mina rättigheter, inkluderat men ej begränsat till moraliska rättigheter, publiceringsrättigheter, äganderättigheter och övriga rättigheter och/eller rätten för erkännanden av material eller idéer i alla avseenden.
 18. Jag förkunnar och bekräftar mig som en enskild konsument och inte som en juridisk person och i ingen händelse kan inköpen av tjänster under detta Avtal anses som en del av mitt professionella yrkesutövande.

Klausul: Oranum.com - Prenumeranters och/eller Gästers Skyldigheter

 1. Jag accepterar att inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, överföra och/eller göra tillgänglig för allmänheten något av innehållet/material på Oranum.com, utan föregående skriftligt medgivande från Oranum.com.
 2. Jag är helt ansvarig för alla eventuella falska upplysningar och ansvarig för eventuella rättsliga konsekvenser som kan uppstå från att jag tittar, läser eller laddar ner material och bilder på denna webbplats.
 3. Jag tar på mig fulla ansvaret för att upprätthålla säkerheten gällande mitt konto och lösenord.
 4. Jag kommer inte att ge ut personlig information, tillhandahålla eller stödja eskort tjänster och/eller prostitution.
 5. Jag kommer inte använda obscent språk, hota eller gräla med, eller överskrida besökares rättigheter, SPs, Oranum.com support personer eller ledningen av webbplatsen, eftersom det är förbjudet.
 6. Text innehåll som skickas eller vidarebefordras och användarnamnet ska inte vara stötande, kommer inte att avspegla på pedofili, tonår, tidelag eller zoofili, eller hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsligt avfall. Dessutom ska användarnamnet som du väljer när du registrerar dig på webbplatsen aldrig innehålla någon personlig information om dig (t.ex. ditt riktiga namn) eller information som kan tillåta en annan person att koppla den till din egentliga identitet (t.ex. ditt offentliga användarnamn du använder för sociala plattformar, som Facebook, Twitter, etc.). Om du bestämmer dig för att välja ett användarnamn som kan leda till din identifiering, var vänlig notera att du är fullt ansvarig för sådan åtgärd och att vi inte kan hållas ansvariga för någon identifiering som en annan användare av vår webbplats kan göra).
 7. Jag kommer inte att använda uttryck och användarnamn som inte når upp till standarden för god smak, föreslår överträdelse av lagen eller att bedra andra.
 8. Jag kommer omedelbart, informera Oranum.com om alla olagliga beteenden hos SPs, likaså om olagligt användande av firmamärken, märken och/eller registrerad musik.

Klausul: Oranum.com - Uppsägning av Prenumeration

 1. Prenumeranterna kan när som helst avbeställa Oranum.com tjänsterna.
 2. Om du vill avbryta din prenumeration och stänga ditt konto, välj "Glöm Mina Information" under "Sekretessinställningar" för ditt konto. Efter bekräftelse av ditt beslut ändras din abonnentstatus till "Avbeställd" och vi raderar din personliga information som lagras i vårt system, med undantag av vad som krävs enligt gällande lag, våra legitima affärsintressen eller något annat tillåtet syfte som förklaras i vår Integritetspolicy.
 3. Oranum.com förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga eller permanent avbryta ett abonnemang om det sker en överträdelse av något villkor i denna överenskommelse eller om det sker ett olagligt uppträdande inom ramen för detta avtal att kontakta berörda myndigheter inklusive, men ej begränsat till, att göra en polisanmälan och kontakta åklagare.

Klausul: Oranum.com - Personlig Data och Integritetspolicy

När du navigerar på vår webbsida, när du bestämmer dig ör att registrera dig som Medlem, och/eller att använda funktionerna på vår webbsida, kommer du dela och/eller vi kommer samla in en del personlig information om dig. Läs noggrant vår Integritetspolicy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har angående användandet av din personliga data.

Klausul: Oranum.com - Funktion och Säkerhet

 1. Oranum.com föreslår att abonnenterna aktivera "cookies" i sina webbläsare för att garantera full funktionalitet.
 2. Oranum.coms Support Team övervakar alla kamera-flöden som är tillgängliga på webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
 3. På grund av dess precisa och unika design har webbsajten aldrig varit utsatt för någon allvarlig säkerhetsöverträdelse.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

Klausul: Oranum.com - Spam

 1. Oranum.com skickar inte spam meddelanden och tolererar inte spam, och tar avstånd ifrån alla aktioner som relaterar till spam.
 2. Följande anses utgöra ett spam:
  1. Manipulerade meddelanden, såsom e-post rubriker, som skickas till eller genom Oranum.com datorsystem på ett sätt som kan bedra abonnenter på Oranum.com.
  2. Utsända e-mails från tredje parts servrar utan tillåtelse från gällande tredje part.
  3. Att skicka, vidarebefordra, eller orsaka sändningen av felaktig, missvisande information, eller sådant som är emot affärsintressen av Oranum.com.
  4. Använda eller orsaka tvång att använda Oranums datasystem för att underlätta överföring av oönskat eller otillåtet material. Detta inkluderar all form av reklammaterial, webbadresser, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av otillåten värvning som du kan ladda upp, anslå, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig.
  5. Ladda upp, lägga ut, skicka ett meddelande, eller sända samma budskap, webbadress eller e-post flera gånger.
  6. Störa det normala flödet av dialog genom att posta meddelanden i snabb följd, flera gånger, med hjälp av enbart versaler eller på annat sätt agerar på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtid utbyten.
 3. Spamming genom Oranum.com system eller störande av abonnenter är ett brott mot användarvillkoren för webbplatsen.
 4. Oranum.com gör allt i dess makt att skydda dess abonnenter från skadliga effekter förorsakande av skräppost.
 5. Användningen av alla tillgängliga rättsliga förfaranden kommer att övervägas i händelse spamming tillfogar en förlust hos Oranum.com.
 6. Utan hinder av ovanstående, Oranum.com efter godkännande av abonnenterna, inom villkoren i detta avtal, får skicka reklam e-post om sin egen och dess partner-webbplatser och varje e-post kommer att innehålla möjligheten att avregistrera sig från sändlistan.
 7. Registrerade användare kan tillfälligtvis erhålla nyhetsbrev från Oranum.com. Dessa meddelanden avser transaktioner och relationer till sidan. Att abonnera och avsluta abonnemanget från dessa meddelanden sker med ett enkelt knapptryck. Reklamutskick kommer endast att sändas om Abonnenten uttryckligen medgivit den typen av marknadsföringstjänster.

Klausul: Oranum.com - Kontakter

 1. Kundtjänst Avdelningen kan kontaktas från:
  1. Online Support Chatt;
  2. “Meddelande till Support” funktionen på abonnentens konto;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Skicka ett brev till din respektive Webbplatsoperatör:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgStorhertigdömet Luxemburg
    eller 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgStorhertigdömet Luxemburg

Klausul: Oranum.com - Diverse

 1. Detta avtal anger en hel och fullständig förståelse mellan Gäster/Abonnenter och Oranum.com med avseende på dess ämne, och ersätter alla tidigare förståelser eller avtal, skriftliga eller muntliga.
 2. Om det inte strider mot lag, eller om inget annat anges, skall alla bestämmelser i detta avtal gälla trots uppsägningen.
 3. Om någon del av detta avtal bedöms omöjlig att upprätthålla av en behörig domstol, ska det inte påverka verkställbarheten av övriga delar av detta avtal.
 4. Den rådande parten i valfritt mål för att verkställa villkoren här har rätt att återkräva sina rimliga advokatsavgifter.
 5. Om Oranum.com ändrar reglerna i detta Avtal, kommer Oranum.com att publicera en uppdaterad version av regler och villkor på webbsidan och/eller publicera en förvarning om förändringar och/eller sända sina abonnenter ett meddelande om förändringar i god tid innan dessa träder ikraft.
 6. U.S. Patent Notice Under 35 U.S.C. § 287(a). Sänder på Oranum.com kan omfattas av bland annat ett eller flera av U.S. Patent Nr. 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; och 10,567,453, baserat på krav från innehavarna av sådana patent.

Klausul: Oranum.com – Digital Services Act

 1. Borttagning av Innehåll
  1. Webbplatsoperatören har vidtagit åtgärder för att motverka förekomsten av olagligt och obehörigt innehåll på webbplatsen. Vi förser användare med en effektiv mekanism för att rapportera olagligt innehåll, tjänster eller varor och samarbetar aktivt med utsedda ”betrodda flaggare” för att säkerställa snabb identifiering och borttagning av sådant innehåll i enlighet med den europeiska förordningen 2022/2065, även känd som Digital Services Act (”DSA”).
  2. Olagligt och obehörigt innehåll inkluderar men är inte begränsat till sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn; terroristinnehåll; hets mot folkgrupp; alla typer av sexuella handlingar; spelverksamhet; innehåll som genereras baserat på en annan persons likhet; otillåten användning av immateriella rättigheter och bildrättigheter; bedrägeri och brottslighet på nätet osv.
  • För mer information om borttagning av olagligt innehåll, vänligen [klicka här], och för brott mot copyright, vänligen [klicka här]
  • För nationella rättsliga eller administrativa beslutsmeddelanden från myndigheter, [klicka här]
  • För rapporter från betrodda flaggare, [klicka här]
 • Innehållsmoderering
  1. Webbplatsoperatören använder åtgärder för att moderera innehållet för att säkerställa efterlevnad av dess policyer och standarder, inklusive supportpersonal och tekniska verktyg som underlättar upptäckt och borttagning av obehörigt innehåll. Innehåll som laddas upp, publiceras eller delas av användare kan bli föremål för granskning och borttagning om det visar sig att det bryter mot dessa policyer och/eller detta avtal.
  2. Användare bekräftar att webbplatsoperatören kan använda automatiserade verktyg och manuella granskningsprocesser för att övervaka och moderera innehåll. Webbplatsoperatören garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten i sina modereringsinsatser.
 • Åtgärder och skydd mot missbruk
  1. Webbplatsoperatören har åtagit sig att tillhandahålla legitimt innehåll och behandla varje enskilt klagomål med uppriktighet och omsorg med hänsyn till alla faktiska omständigheter i varje fall.
  2. I händelse av missbruk av systemet kommer webbplatsoperatören att vidta åtgärder för att hantera sådana händelser.
  3. Vid upptäckt av missbruksrapporter från användare och modeller kommer webbplatsoperatören omedelbart att utfärda meddelanden när det krävs enligt lag. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att utfärda begränsningar (inklusive delvis eller fullständig avstängning eller radering av kontot) mot användare som inte följer detta avtal eller tillämplig lag eller om meddelanden/klagomål som skickas är uppenbart ogrundade, utan att det påverkar en första varning när det är lagligt nödvändig.
  4. Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, följande beteenden:
   1. Att skicka uppenbart ogrundade meddelanden eller klagomål om olagligt eller olämpligt innehåll, särskilt när det görs upprepade gånger under en viss period;
   2. Generera en betydande mängd rapporter som innehåller otillräcklig eller ogiltig information, i jämförelse med det totala antalet rapporter som gjorts inom en angiven tidsram;
   3. Skicka, dela eller på något sätt främja olagligt innehåll;
   4. Engagera sig i eller främja trakasserier, hets mot folkgrupp, mobbning eller någon form av kränkande beteende i interaktiva områden på webbplatsen;
   5. Att medvetet kringgå geografiska eller andra begränsningar för att komma åt eller distribuera innehåll som inte är avsett för en användares region.
  5. Vårt beslut att utfärda begränsningar kommer att överväga varje fall individuellt, bedöma omfattningen, allvaret och avsikten bakom missbruket, baserat på den totala och relativa frekvensen av sådana aktiviteter och deras konsekvenser.
  • Till exempel (utan att det påverkar en specifik analys och från fall till fall):
   • Användare som engagerar sig i olagliga förfrågningar eller delar obehörigt innehåll via chatt-/videofunktionen eller använder chatt-/videofunktionen för att trakassera, mobba eller skicka olämpliga meddelanden till andra kan få en inledande varning för förstagångsöverträdelser. Fortsatt missbruk kommer att resultera i avstängningar (som kan sträcka sig från en (1) dag för mindre överträdelser till etthundraåttio (180) dagar för allvarliga eller upprepade överträdelser). I extrema fall, såsom upprepad delning av olagligt innehåll eller allvarlig bristande efterlevnad av våra regler, kan användarens konto komma att raderas permanent.
  • För varje fall kommer vi särskilt att överväga:
   • Arten och innehållet i meddelanden eller interaktioner, särskilt med fokus på deras laglighet och efterlevnad av våra regler.
   • Frekvensen och sammanhanget för det rapporterade beteendet, skiljer mellan enstaka incidenter och systematiskt missbruk.
   • Beteendets inverkan på mottagare och andra användare, inklusive potentiell skada eller obehag.
 • Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder som svar på missbruksrapporter och säkerställa en säker och respektfull miljö för alla användare. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera fall av missbruk i enlighet med detta avtal.
 • Rekommenderad systemtransparens
  1. Webbplatsoperatören har åtagit sig att leverera den högsta servicenivån till sina användare för att säkerställa en fantastisk upplevelse. Därför är alla rekommendationer som ges till användare noggrant utvalda baserat på nyckelkriterier, inklusive men inte begränsat till användarpreferenser, historiska interaktioner och innehållsrelevans.
 • Kontakta Oss
  1. För att säkerställa direkt och snabb kommunikation med oss ​​på ett användarvänligt sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till vår enda kontaktpunkt för alla mottagare av vår tjänst på: legal.dsa@oranum.com. Du kan kontakta oss på engelska och/eller franska.