Pro optimální uživatelský zážitek si prosím aktualizujte svůj flash player. Kliknutím sem si stáhnětě poslední verzi Adobe Flash.

Členská Pravidla a Podmínky

Podmínky této dohody (“Dohoda“) upravují vztah mezi jednotlivým uživatelem (Členem nebo Návštěvníkem) na jedné straně a společností Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (dále jen jako “DDITS”) se sídlem na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství na straně druhé.

DDITS je provozovatelem Oranum.com. Výše uvedená webová stránka je dále označována jako "Webová stránka".

Výklad pojmů

 • Člen/Zákazník/Předplatitel

  Uživatel, který se přihlásí k službám Oranum.com.

 • Návštěvník

  Uživatel, který se přihlásí a/nebo navštíví webovou stránku, aniž by se přihlašoval k službám tohoto webu.

 • Vysílající

  Jasnovidec je ten, kdo poskytuje show, chaty nebo spolupracuje s návštěvníky webu.

 • Kreditní balanc

  Uživatelé mají možnost získat Kredity, se kterými můžete zaplatit prémové služby, koupením balíčků. Platby jsou bezpečně zpracovány naším platebním systémem a koupené Kredity jsou stále viditelné na stránce Členského účtu jako dostupný zůstatek.

 • Bezplatný chat/Vysílání

  Neomezená možnost interakce s Vysílatelem formou psaní textových zpráv na obrazovce.

 • PrivátníChat/Premiální Vysílání

  Streamingové služby s přidanou hodnotou, kde mohou Členové psát nebo dokonce mluvit (hlasovou komunikaci) s Vysílatele přímo nebo společně s jinými členy, ve vyloučeni od obecných uživatelů.

 • Provozovatel Webové stranky

  Znamená DDITS.

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

1. Obsah

 • 1.1 Oranum.com je jediný a exkluzivní franšízový online interaktivní webový server od podnikatelé k spotřebitelů (B2C) pro živé vysílání videa.
 • 1.2 Vysílatele chatují a provádějí živé web show a workshopy, před kamerou, pro Předplatitele po celém světě, jež je vybrali podle oblasti jejich zájmu, obrázků, videí a bezplatného chatu, které jsou k dispozici zdarma na webových stránkách.
 • 1.3 Předplatitel má možnost uskutečnit dvoustrannou osobní konzultační session s Vysílatelem.
 • 1.4 Je to pouze rozhodnutí předplatitele, zda povolit danou funkci nebo zůstat anonymní.
 • 1.5 Všechny Vysílatele působící na Oranum.com působí jako nezávislí poskytovatelé služeb a nemohou být v žádném případě považovány za zaměstnance společnosti Oranum.com, jejích agenty nebo komisionáři. Veškeré služby poskytované Vysílatelem budou výhradní odpovědnosti vysílatele a v žádném případě neodpovídají doporučení Vysílatele jako doporučení Oranum.com.
 • 1.6 Před výběrem zamýšlených služeb je důležité si prohlednout obsah, ceník a platební prostředky (kreditní a debetní karty, online šeky apod.), které byly pro tyto služby vytvořeny na Vaši zemi. Tato informace je k dispozici na Webové stránce s ohledem na veškerý obsah.
 • 1.7 Povaha různých obsahů odráží výlučné názory jejich jednotlivců autorů, nikoli názory Webové stránky.

2. Služby a záruky

 • A Webová stránka je rozdělena do konkrétních oblastí, které poskytují bezplatný a splatný obsah. Webové stránky neustále doplňují nové služby, aby vyhovovaly požadavkům svých Odběratelů.
 • B Webová stránka nečiní v rozsahu povoleném zákonem žádné záruky nebo prohlášení týkající se informací, služeb nebo produktů poskytovaných prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Používání služby odběratelem je na vlastní riziko.
 • C Webová stránka vždy usiluje o to, aby každý účastník měl nejlepší obsah a služby. Nemůže však poskytnout záruku obchodovatelnosti, vhodnosti pro jakýkoli účel nebo neúspěšnosti používání obsahu z hlediska jejich správnosti, přesnosti, včasnosti a spolehlivosti nebo jiného.
 • D Ani webová stránka, ani žádná strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu, nenese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestné škody vyplývající z přístupu k službám, výrobkům nebo informace poskytnuté prostřednictvím webové stránky, aniž jsou dotčeny podmínky stanovené níže v této dohodě.

3. Zásady

 • A Webová stránka nemá zájem podporovat nemorální zájmy; proto byla stanovena přísná pravidla.
 • B Oranum.com’ služby jsou k dispozici pouze pro osoby starší 18 let (v některých regionech 21).
 • C Osoby mladší 18 let (21 v některých oblastech) se nesmějí stát vysílatelem služeb na Oranum.com.
 • D Tým podpory Webových stránek vyvíjí veškeré možné úsilí k tomu, aby ověřil informace o účastnících a protokolů o rozhovorech všemi dostupnými prostředky.
 • E Webová stránka si vyhrazuje právo uplatnit okamžité a trvalé pozastavení v případě, že Vaše profilové jméno je urážlivé, nebo při nejmenším podezření z padělání.

4. Proces registraci účastníka

 • A Registrací na webových stránkách a přijetím této Smlouvy Předplatitel tímto výslovně souhlasí s poskytováním služeb během lhůty na odstoupení od smlouvy a Předplatitel výslovně uznává, že ztrácí své právo na jakýkoli nárok na odstoupení nebo zrušení, pokud jde o poskytování těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je získán v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83 / ES) ze dne 25. října 2011, která byla v Lucembursku provedena zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • B Registrací na webových stránkách a přijetím této smlouvy, Předplatitele se zavazují odškodnit, uhradit náklady na obhajobu a chránit Webovou stránku, její důstojníky, ředitele, přidružené společnosti, advokáty, akcionáře, manažery, členy, agenty a zaměstnance před jakýmikoli nároky, ztrátami, závazky nebo výdaji (včetně přiměřených poplatků advokátů), přivedene třetími stranami vyplývajících z nebo v souvislosti s jejich chováním, prohlášením nebo žalobami, jakož i porušení jakýchkoli termínů, podmínek nebo slibů obsažených v tomto dokumentu a protiprávnímu jednání v rámci této Dohody.
 • C V případě protiprávního chování Předplatitele nebo porušení této Dhody může Webová stránka bez předchozího upozornění ukončit účet Předplatitele a/nebo čehokoli s ním spojené. Webová stránka nenese odpovědnost za případnou ztrátu v důsledku takového ukončení, ani za případné úhrady nebo vrácení peněz.
 • D Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Uživatel vstoupí na Webovou stránku a/nebo předplatitel se zaregistruje na Webových stránkách a přijímé tuto dohodu; zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli ze stran v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.
 

5. Poplatky, úvěrová kompenzace, vrácení peněz, protiprávní vyšetřování

 • A Předplatitel může zakoupit kreditní balíčky, které může vynaložit na různých Webových stránkach; proto musí být výběr služeb předcházen konzultaci korespondenčního obsahu, ceníku a platebních prostředků dostupných na Webových stránkách.
 • B Obsah může být bezplatný nebo platný. Možnost "upoutávka živých videí" je zdarma. Pokud si Předlatitel přeje získat přístup k prémiovým funkcím (například soukromé čtení), musí kliknout na "zahájení privátního čtení" nebo "konzultace", aby zahájil soukromý video chat s Vysílatelem, kde zakoupené kredity se čerpají po sekundách.
 • C Předplatitelé mohou využívat možnost Quickbuy během privátních show s Vysílatelem. Použití této funkce umožní Předplatiteli okamžitě a ručně doplnit kreditní zůstatek s vybraným balíčkem během show.
 • D Účastníci mohou také využívat funkci smartbuy, aby si mohli užívat přivatní show bez přerušení. Tato funkce umožňuje automaticke doplnění kreditního zůstateku Předplatitele, kdykoli zůstatek účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení služba smartbuy zakoupí balíček 27.99 Člen má však možnost měnit částku nákupu smartbuy.
 • E Členové jsou upozorňováni na uvedenou automatickou koupi pokaždé, když k tomu dojde, prostřednictvím automatického e-mailového upozornění a mohou deaktivovat funkci v nastaveních svého účtu.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; Oranum does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • H Použití libovolné z uvedených možností změní výchozí platební metodu stanovenou Předplatitelem.
 • I Fakturace daného účtu (skutečná cena splatná za kreditní balíčky) závisí na fyzické poloze, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka si vyhrazuje právo zaokrouhlit ceny, a proto bude mít nárok na zaokrouhlování.
 • J V případě jakéhokoli dotazu, DDITS bude moci pomoci s Vaší transakcí provedenou prostřednictvím různých poskytovatelů plateb také tím, že se obrátí na příslušného poskytovatele. Proto je třeba pro informací o fakturaci a podpoře použít následující kontakty: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství nebo e-mailem support@dditservices.com. Webová stránka neukládá ani nemá přístup k podrobnostem transakce.
 • K Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • L Webová stránka nezodpovídá za jakékoli potíže, ke kterým dochází mimo Webovou stránku.
 • M Každá stížnost musí být umístěna do 24 hodin od výskytu na zákaznickém servisu Webových stránek. Vzhledem ke složitosti a zvláštnostem postupu pro určení spravedlnosti stížností podaných po uplynutí stanovené 24 hodinové lhůty je tato skutečnost potvrzena pouze v případě force majeure. Tým zákaznického servisu Webových stránek může, kdykoli to bude považovat za nezbytné, pečlivě prošetřit zprávy a další údaje, které má k dispozici, přičemž pomoci jakýchkoli existujících prostředků pro takový účinek.
 • N V souladu s výslovným vzdáním práva na odstoupení od smlouvy podle ustanovení (IV-A) této smlouvy nebude žádost o vrácení nebo zrušení přijata v případě, že účastník začal spotřebovat zakoupený úvěrový balíček. Některé náhrady jsou však možné za podmínek stanovených v následujících ustanoveních.
 • O Webová stránka bude pouze kompenzovat/vrácet kredity v poměrně stanovené výši v závislosti na zaplacené ceně a efektivně hlášeném problému, pokud se ztratí nějaké úvěry kvůli dysfunkci webové stránky nebo pokud Vysílatel zcela a výslovně odmítne poskytování služeb, které by měl obvykle poskytovat nebo souhlasil s jejích poskytnutím.
 • P Vzhledem k použitému platebnímu systému a zpracování plateb třetí stranou lze vrátit pouze stejnou částku, která byla původně zaplacena za nákup (tj. není možená žádná částečná náhrada zakoupených úvěrových balíků). Pro tento účel, když se použije pouze část kreditů, vrácení peněz možné pouze obnovením kreditů na vašem účtu. Žádné vrácení peněz nebude možné. Náhrady, pokud je to možné, podle výše uvedeného, budou vydány pomoci stejného způsobu platby, kterým byl uskutečněn nákup. Odpovídající částka kreditů bude odečtena z zůstatku účtu. Některé způsoby platby neumožňují vrácení peněz z technických důvodů. Částky vynaložené na související služby, jako jsou poplatek FanKlubu, Překvapení, Sneak Peak, Model Channel a/nebo Snapshot a/nebo offline/soukromé zprávy, nepodléhají vrácení/náhradě.
 • Q Bez ohledu na výše uvedené Webové stránky nebudou zodpovědné za žádné hanlivé, urážlivé nebo protiprávní jednání kteréhokoli Předplatitele, nebo v případě poruchy výkonu, chyby, vynechání, přerušení, vymazání, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeži nebo zničení nebo neoprávněného přístupu, změny nebo použití záznamů, ať už na základě smlouvy nebo teorie deliktu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, za jakoukoli částku, která přesahuje částku zaplacenou Předplatitelem na Webových stránkách.
 • R Za žádných okolností, včetně, ale nikoliv výlučně, nedbalosti, nebude webová stránka nebo její příbuzné přidružené společnosti zodpovědné za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody vyplývající z použití nebo neschopnosti využívat služby, aniž by to bylo v rozporu s ustanovením v této klauzuli.
 • S Případy nečestného chování související s transakcemi online jsou zpracovávány s vysokou prioritou, avšak s ohledem na soukromí Předplatitele. Takové případy mohou být externě poskytovány firmám specializovaným v této oblasti.
 • T Předplatitel souhlasí s tím, že v případě jakékoliv podvodné transakce má Webová stránka právo používat všechny dostupné informace, které má k dispozici, během jakéhokoli právního postupu. Zahrnuje bez nároku na úplnost historii prohlížeče, adresy IP a e-mailové adresy a všechny další sledovatelné aktivity. Během těchto právních postupů Webová stránka může zahrnovat další profesionální vyšetřovatele a sdílet určité informace za účelem dosažení souladu s požadavky právních předpisů, obhájit svá práva a zastupovat zájmy svých Zákazníků. Předplatitel zůstane odpovědný za vyšetřování nebo náklady související s jakýmikoli podvodnými transakcemi.
 • U Webová stránka poskytuje plnou spolupráci se soudními orgány zabývajícími se vyšetřováním podvodných transakcí a jinými záležitostmi spadajícími do pravomoci a odpovídá na předvolání a soudní příkazy.
 • V Předplatitel souhlasí s tím, že Webová stránka si vyhrazuje právo zaokrouhlit platby, které mají být vyplaceny jako náhrada/vracení, a proto mají nárok na zaokrouhlování.
 • W Když se na Webové stránce zaregistruje nová osoba, může si zakoupit balíčky s bonusovými kredity. Tato možnost je k dispozici pouze jednou pro nové nákupy prvních uživatelů; nová registrace účtu na žádné webové stránce nestačí k tomu, aby byla považována za nového uživatele. Členové, kteří již uskutečnili 10 po sobě jdoucích nákupů balíčků, mohou si rozhodnout koupit balíčky s bonusovými kredity. Bonusové kreditní balíčky nejsou k dispozici s nákupy pomoci CCBill a telefonů. Bonusové kredity jsou součástí kompletního kreditu, a proto náhrady NENÍ možné po jejich utrácení na webových stránkách.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Všechny náklady spojené s měnou a transakcemi jsou zahrnuty v zobrazené ceně úvěrových balíků. Webová stránka si vyhrazuje právo měnit ceny vzniklé z výkyvů měnových kurzů.

6. Prohlášení Předplatitele

 • A Předplatitel autorizuje Webovou stránku a/nebo jiný subjekt podle pokynů Webové stránky, aby sledoval, monitorovat a zaznamenal všechny své online aktivity na Webové stránce (včetně chatu, videa, e-mailu).
 • B Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakýkoli zaznamenaný materiál nebo jakýkoli originální dílo vytvořené na základě této Dohody a/nebo při využívání služeb Webové stránky (včetně všech práv v nich obsažených, včetně autorských práv bez omezení) patří jí a je jediným a výlučným majetkem Webové stranky.
 • C Předplatitel tímto výslovně přiřadí a převede Webové stránce a/nebo na jakýkoli jiný subjekt, který jedná podle pokynů Webové stránky, výsledky, obsah a výtěžek svého vzhledu (včetně všech dosud provedených vystoupení) videa, zvuk, chaty, dialogy, texty, akty a instruktážní videa a rady, které jsou součástí poskytovaných služeb - včetně všech autorských práv k výše uvedeným materiálům, obnovení a rozšíření těchto práv po celém světě a po celou dobu platnosti těchto práv. Webová stránka nebo jakýkoli jiný subjekt jednající na základě její pokynů se považují za jejich autory pro všechny účely a vlastníky všech práv, titilů a nároků všech druhů a charakteru po dobu platnosti těchto práv včetně prodloužení a obnovení, v celém vesmíru.
 • D Webové stránky mohou používat a znovu používat, publikovat, distribuovat, upravovat, ukládat, vystavovat a jinak využívat mé jméno (skutečné nebo smyšlené), podobnost, osobnost, výkon, hlas, obrázky, chat, video, audio, biologické informace a identifikaci pro jakékoliv a veškeré použití, zcela nebo zčásti, v jakýchkoli médiu a způsoby, které jsou nyní známé nebo prozkoumane, pro použití v celém vesmíru, a to bez omezení, a to i v souvislosti s reklamou, vykořisťováním a propagováním.
 • E Předplatitel neposkytne žádné osobní údaje.
 • F Předplatitel se tímto výslovně vzdává jakýchkoli práv a prohlašuje, že odmítne jakýkoli nároky v rozsahu povoleném zákonem, za jakéhokoli použití, v připade že Webová stránka porušuje jakékoliv jeho práva, mimo jiné i morální práva, práva na ochranu osobních údajů, práva na propagaci, majetkové nebo jiné práva a/nebo práva k odměnu za materiál nebo nápady stanovené v něm.
 • G Předplatitel uděluje Webové stránce, jeho nástupcům, držitelům licence a smluvním stranám právo užívat jakékoliv fotografie pořízené (webovou kamerou nebo jinými prostředky) a odesláne ke zveřejnění na webovách stránkach, a to bez další platby v tištěných publikacích, digitálně na internetu nebo prostřednictvím CD nebo jiných médií bez omezení.
 • H Předplatitel se tímto výslovně vzdává jakékoliv další finanční náhrady za jakékoliv práva přidělené, převedené nebo poskytnuté Webové stránce podle této Dohody.
 • I Předplatitel prohlašuje a uznává, že nekonává jménem právnické osoby, ale jako individuální spotřebitel, a v žádném případě nemůže nákup služeb podle této Dohody považovat za součást své odborné činnosti.

7. Povinnosti Předplatitele

 • A Předplatitel souhlasí s tím, že nebude kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet a/nebo zpřístupňovat veřejnosti jakýkoli obsah/materiály Webové stránky bez předchozího souhlasu Webové stránky.
 • B Předplatitel je plně odpovědný za jakékoli nepravdivé informace a je odpovědný za veškeré právní nároky, které mohou vzniknout při prohlížení, čtení nebo stahování materiálu a obrázků obsažených na této webové stránce.
 • C Odběratel přebírá plnou odpovědnost za udržování bezpečnosti jeho/její účetu a hesla.
 • D Predplatitel nezajistí osobní schůzky s jakýmkoli Vysílatelem, protože je to zakázáne.
 • E Účastník nebude používat obscénní slova, ohrožovat nebo hádat se, nebo porušovat práva návštěvníků, Vysílatele, podpory oranum.com nebo vedení webové stránky, neboť je to zakázáno.
 • F Odeslaný nebo předaný textový text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé nebo hrubé.
 • G Odběratel nebude používat poznámky a uživatelská jména, které jsou nepřijatelné podle standardů dobrého vkusu, což naznačuje, porušení zákona nebo klamání ostatních.
 • H Předplatitel bezodkladně informuje Webovou stránku o jakémkoli protiprávním jednání Vysílatelů, jakož i o nezákonném používání ochranných známek, značek a/nebo registrované hudby.
 • I Předplatitel nebude požadovat, kupovat ani prodávat žádné zboží, ani podnikat nebo obchodovat s Vysílatelem.
 • J Předplatitel nepřijme žádnou radu, doporučení nebo návrh Vysílatele jako odbornou radu, prohlédne si veškeré informace, které mu byly poskytnuty a bude jednat svobodně.

8. Ukončení registrace

 • A Předplatitelé mají možnost kdykoli odhlásit z Webových služeb.
 • B Storno Předplatného lze provést navštívením 24/7 Centra zákaznického servisu Webových stránek nebo odesláním e-mailu na adresu help@oranum.com.
 • C Po zrušení účtu se stav Předplatitele změní na "Zrušen" a veškeré podrobnosti týkající se plateb budou archivovány.
 • D Webová stránka si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit předplatné v případě porušení jakéhokoli ustanovení této Dohody nebo protiprávního chování Předplatitele v rámci této smlouvy a kontaktovat všechny příslušné úřady, mimo jiné včetně zahájení trestního stíhání a kontaktovat stáv, pokud to bude považováno za nezbytné.

9. Osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 • A Účastník tímto pověřuje Webové stránce zpracovaní technických údajů týkajících se jeho návštěvy Webové stránky a jeho osobních údajů včetně citlivých údajů, které jím byly poskytnuty nebo shromážděny během procesu registrace v souladu se současnými zásadami ochrany osobních údajů, v době jeho předplatného na Webové stránce a po zrušení jeho předplatného během doby potřebné k tomu, aby Webová stránka splnila zákonné požadavky.
 • B Předplatitel neposkytl a neposkytne na webových stránkách žádné nepravdivé informace a/nebo dokumenty. Proto uznává, že webová stránka má právo okamžitě a jednostranně ukončit současnou Dohodu při nejmenším podezření z padělání.
 • C Pŕedplatitel umožňuje, aby veškeré jeho údaje byly kontrolovány Webovou stránkou, náhodně a pomoci jakýchkoli existujících prostředků potřebných pro takový účinek. Bez ohledu na to je vědom/a, že není povinností provést takovou kontrolu a uvedené subjekty nebudou považovány za odpovědné, ať už společně nebo nerozdílně, v případě jeho/její protiprávního jednání.
 • D Předplatitel souhlasí a pověřuje Webové stránce získaní a ukládaní informace automaticky z počítače, který se používá k návštěvě Webové stránky (s použitím souborů cookie a podobných technologií). Webová stránka může sledovat návštěvy účastníka Webové stránky tím, že při zadávání zvolí možnost přijmout soubory cookie. Soubory cookie pomáhají shromažďovat anonymní údaje sledováním uživatelských trendů a vzorů.
 • E Předplatitel souhlasí a umožňuje Webové stránce shromažďovat, zpracovávat a sdělovat svými zpracovatele, včetně zpracovatelů umístěným v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany podle Evropské komise, následující typy údajů/informací souvisejících s Předplatitelem:
  1. Informace, které Předplatitel dobrovolně poskytuje a/nebo oprávňuje k zobrazení, jako jsou jméno, e-mailová adresa, adresa, datum narození a další různé informace o účtu předané prostřednictvím formuláře pro Oranum.com.
  2. Počet návštěv a oblastí Webové stránky navštívené účastníkem. Atributy softwaru a hardwaru se mohou také ukládat spolu s dalšími daty, která lze získat z obecného internetového prostředí, jako je typ prohlížeče, adresa IP atd.
  3. Soukromá komunikace, jako jsou telefonické konverzace, protokoly chaty, faxy a dopisy zaměstnancům Webové stránky spolu s e-mailovými zprávami Vysílatelů. Webová stránka také udržuje chat Vysilátele, klientské protokoly na omezenou dobu.
 • F Webová stránka bude využívat údaje shromážděné od Předplatitelů hlavně pro obecné účely, jako je zlepšení služeb, kontaktování Předplatitelů, přizpůsobení obsahu Webové stránky a propagační marketingové účely v rozsahu povoleném zákonem.
 • G Přijetím této Dohodyse Předplatitel rovněž zavazuje, že Webová stránka také může zkoumat vzorce chování a trendy, které zlepší uživatelskou zkušenost Předplatitlelů.
 • H Webová stránka přijímá závažná bezpečnostní opatření, která poskytují maximální ochranu informací před neoprávněným přístupem, úpravou, zveřejněním nebo vymazáním údajů. Podrobnosti o Předplatitelích jsou vždy chráněny vysoce sofistikovaným zabezpečovacím systémem
 • I Webová stránka chrání informace o Předplatitelích na elektronických a fyzických úrovních.
 • J Webová stránka aktivně provádí systémy prevence ztráty dat proti úniku a krádeži, aby zajistila, že jejich platforma je aktualizována proti nejnovějším zranitelnostem a zero day útokům a prochází penetračními testy. Webová stránka také obsahuje nejpokročilejší dostupné bezpečnostní technologie, aby byla zajištěna maximální bezpečnost jejích Předplatitelů a úschova jejich související údaje/informace.
 • K Systém Webových stránek splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, a standard nastavený společností Visa/MasterCard, který stanoví přísné požadavky.
 • L Přístup zaměstnanců Webových stránek k jakýmkoli osobním údajům odběratelů je velmi omezen a jsou taměstnance vázáni povinnostmi důvěrnosti. Navic mohou podléhat disciplinárním opatřením, včetně ukončení jejich smluv, a ve vážných případech i trestnímu stíhání, pokud nesplní tyto přísné povinnosti.
 • M Webová stránka neposkytuje služby pronájmu, prodeji, obchodování, sdílení nebo jiného způsobů přenosu informací třetím stranám, s výjimkou komunikaci s poskytovateli skupiny Webové stranky a poskytovateli služeb, aby se zajistilo řádné fungování Webových služeb.
 • N Webová stránka neumožňuje svým Vysílatelům zaznamenávat nebo zachycovat osobní kanály poslanců během privátního chatu/vysílání. Taková akce je na Webových stránkách zakázána.
 • O Předplatitelé mohou obdržet kopii osobních údajů, které Webové stránky zpracovávají, a požádat o opravu jakýchkoli nesprávných osobních údajů na základě písemné žádosti kontaktům uvedeným v této Dohodě a uvedením adresy, na kterou ma být informace zaslána. Pokud by Předplatitel chtěl zabránit zpracování osobních údajů prostřednictvím Webových stránek, je oprávněn kdykoli zrušit své přihlášení na Webových stránkách, jak je popsáno výše.
 • P Webová stránka po přijetí výše uvedené žádosti sdělí osobní údaje týkající se Predplatilele na e-mailovou adresu poskytnutou během procesu registrace na Webové stránce. Webová stránka bude považována za neškodnou v případě, že se uplatní právo stanovené v předchozí klauzuli a osobní údaje budou ztraceny nebo podléhane neoprávněnému přístupu.
 • Q V případě jakýchkoli dotazů může Předplatitel použít kontakty uvedené v části XII této Dohody.

10. Funkčnost a bezpečnost

 • A Webová stránka je web založený na technologii Flash, která také využívá technologii "Shared-Object" s cílem zlepšení uživatelské zkušenosti.
 • B Webové stránky navrhnou Předplatitelům, aby v jejich prohlížečích povolili cookies, aby zajistili plnou funkčnost.
 • C Tým podpory monitoruje všechny proudy na Webových stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • D Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 

11. Spam

 • A Webové stránky neposílají nevyžádané zprávy a nebudou tolerovat nevyžádanou poštu, distancuje se od jakýchkoli činností souvisejících s nevyžádanou poštou.
 • B Považuje se za spamming:
  1. Manipulace se zprávami, jako jsou hlavičky e-mailů, zasílaná do nebo prostřednictvím počítačových systémů Webové stránky způsobem, který může zklamat předplatitele Webové stranky.
  2. Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
  3. Odesílání, sdělení nebo způsobování zasílání nepravdivých, klamavých informací nebo jiného proti obchodním zájmům Webových stránek.
  4. Používání nebo způsobení používání počítačových systémů Webové stránky k usnadnění přenosu nevyžádaných nebo neoprávněných materiálů. Zahrnuje veškeré propagační materiály, URL adresy nebo jakoukoli jinou formu neoprávněného vyzvání, které můžete odeslat, přenest, odeslat e-mailem nebo jinak zpřístupnit.
  5. Opakované nahrávání, uveřejňování, přenášení nebo zasílání téže zprávy, URL nebo příspěvku.
  6. Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
  7. Spamování prostřednictvím systému webových stránek nebo zneužití jeho Předplatitelů je porušením současných Smluvních Pravidel a Podmínek.
 • C Webové stránky dělají vše, co je v jejich silách, aby chránily své předplatitele před škodlivými účinky spamu.
 • D Použití všech soudních řízení je považováno vpřípade, že spamování na Webových stránkách způsobilo ztrátu.
 • E Bez ohledu na výše uvedené, webová stránka, je-li oprávněna Předplatitelem v rámci podmínek této Dohody, může posílat propagační e-maily o své vlastní a o partnerské Webové stránce a každý e-mail bude obsahovat možnost se odhlásit ze seznamu.
 • F Registrovaní Předplatitele mohou příležitostně dostávat informační o novinkach týkajících se Webových stránek. Zprávy zaslané Předplatitelům jsou transakční nebo vztahové. Přihlašování k odběru a odhlášení od těchto zpravodaju uskuteční jediným kliknutím. Veškeré propagační zprávy budou odeslány pouze v případě, že Předplatitel vyjádří svůj souhlas s přijímáním takových propagačních marketingových služeb.
 • G V případě, že Předplatitele chtěli oznámí nevyžádanou poštu, doporučuje se použít funkci "Správa pro Podporu" v části "Můj účet" nebo poslat e-mail na adresu help@oranum.com. Tým podpory Webových stránek prošetří všechny zprávy co nejdříve.

12. Kontakty

 • 12.1 Oddělení Uživatelské služby může být kontaktováné:
  1. online podpora;
  2. “Help” function
  3. funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
  4. Odeslání e-mailu na adresu help@oranum.com.
  5. Odeslání dopisu na: L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Lucemburské velkovévodství

13. různé:

 • A Tato Dohoda stanoví další a úplné porozumění mezi Předplatitele a Webovými stránkami s ohledem na její předmět a nahrazuje veškerá předchozí porozumění nebo dohody, ať už písemné nebo ústní.
 • B Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • C Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • D Vítězná strana ve sporu o vymahatelnosti zde uvedených podmínek je oprávněna vymáhat v opodstatněné míře náklady na právního zástupce.
 • E Pokud Webové stránky změní podmínky této dohody, Webové stránky zveřejní aktualizovaný soubor podmínek na Webových stránkách a/nebo zašlou oznámení o změně a/nebo odešlou předplatitelům e-mailem o změnách před provedením změn.
 • F Pokud je některá změna nepřijatelná pro Předplatitele, přestane používat Webovou stránku a její služby a bude moci ukončit své předplatné. Pokud nezastaví používání Webových stránek a jejich služeb, bude rozhodně považovat tuto změnu za přijatelnou.
 • G Anglická verze má přednost před všemi právními prohlášeními, zákonnými prohlášeními uvedenými na webových stránkách, včetně této Dohody. Webová stránka nepřijímá žádné právní nároky ani jiné stížnosti na nedorozumění v důsledku nesprávného překladu.
 • H Tato Dohoda a vztahy, které z ní vyplývají mezi Webovou stránkou a Předplatitele, se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • I Jakékoli spory vzniklé mezi Webovou stránkou a Předplatitele budou řešeny přátelsky a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude efektivní, příslušnou jurisdikcí pro spory vyplývající z této dohody budou soudy lucemburského města.

Registrací na webových stránkách souhlasíte se všem výše uvedeným.