Actualiseer je flash player voor een optimale gebruikerservaring. Klik hier om de laatste versie van Adobe Flash te downloaden.

Inbreuk op Kopieerrecht

DMCA klacht

Door deze pagina correct in te vullen maakt dat de afbouw van dit bericht voldoet aan de Digital Millenium Copyright Act en laat ons het adresseren. Merk op dat de informatie in deze juridische kennisgeving zal worden toegezonden aan de persoon die de naar verluidt inbreukmakende inhoud heeft verstrekt.

 •   

  Add more URL
 •   

 • Je hebt 1000 Karakters over
    

Kopieerrechten en Intelectueel Eigendomsbeleid

Duodecad IT Services S.à r.l. respects the intellectual property rights of others, and we ask our business partners to do the same. Material available on or through other websites may be protected by copyright and the intellectual property laws of the United States and/or other countries. It is our policy, in appropriate circumstances and at our discretion, to remove infringing material and disable and/or terminate the accounts of users who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other intellectual property rights of Duodecad IT Services S.à r.l. and/or others.

Misbruik Opmerken en Claims mbt Inbreuk van Intellectuele Eigendomen inzien.

Dit proces is alleen voor zaken mbt kopierechten en Intelectuele eigendomsrechten. Correspondentie mbt deze zaken zal niet worden beantwoord..

Als u denkt dat er een inbreuk of andere onregelematigheid op uw kopierecht of ander intellectueel eigendom is gepleegd op of door één van onze websites op een manier waardoor er een vorm van inbreuk wordt gepleegd volgens de Digital Millenium CDopyright Act of 1988 (“DMCA”) of vergelijkbare wetten, kunt u deze inbreuk melden. Een dergelijke melding kan alleen gedaan worden door de rechtmatige eigenaar of een gevolmachtigd persoon die uit naam van de eigenaar optreedt. Als u een verzoek indient tot het verwijderen van het betreffende materiaal zet u een juridisch proces in gang. Maak geen valse claims. Als u denkt dat uw materiaal is verwijderd door een vergissing of verwisseling kunt u dit schriftelijk melden via onderstaand adres..

Uw melding van misbruik moet de volgende informatie bevatten:

 1. een beschrijving van het door u geclaimde Copyright beschermde werk of ander intelectueel eigendom waarop inbreuk is gepleegd;
 2. a description of where the allegedly infringement and related material is located on the Duodecad IT Services S.à r.l. site(s), preferably by providing us a URL;
 3. een verklaring van u dat u in goed vertrouwen ervan uit gaat dat het omstreden gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar, van het materiaal dat valt onder het kopieerrecht of intellectueel eigendom, of door diens gevolmachtigd agent, of de wet ;
 4. een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de kopieerrecht hebbende en het intelectueel eigendom heeft of bevoegd bent door de eigenaar om als gevolmatigd agent op te treden.

We respect your privacy

We use cookies, and other technologies to improve your experience, customize advertising, and analyze traffic to the site.
We also share information about your use of our site with our trusted advertising and analytics partners.
Please see our Cookie Policy for more information.

Cookie Settings