Live

Algemene Voorwaarden

Clausules

Laatst gewijzigd: Februari 16, 2024

Clausule: Oranum.com – Content

De voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op de relatie tussen ik/u (als Gast en/of Lid) en, afhankelijk van uw land/woonplaats, JWS Americas S.à rl, een Luxemburgse wet bestuurde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer 249.539, op voorwaarde dat u wordt geïdentificeerd als gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika of JWS International S.à rl, een naar Luxemburgs recht beheerste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer 249.566 op voorwaarde dat u wordt geïdentificeerd als gevestigd in een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika (JWS Americas S.à rl of JWS International S.à rl, waar van toepassing, wordt hierna aangeduid als “Website Operator” ) met betrekking tot het gebruik van diensten op de Oranum.com-website. In deze overeenkomst verwijst “Oranum.com” naar de Website Operator of naar de Oranum.com-website zoals beheerd door de Website Operator, afhankelijk van de toepasselijke context.

Definities
 • Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.
 • Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de Oranum.com website zonder te registreren aan de diensten van de site.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Saldo - Op Oranum.com kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.
 • Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.
 • Privéchat - In de privéchat kunnen leden berichten sturen of zelfs face-to-face praten (spraakcommunicatie) met ASPs, in uitzondering van de reguliere gebruikers.

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

 1. Oranum.com is een online interactieve website en toegang voor minderjarigen is verboden.
 2. Het online entertainment op de website wordt weergegeven door vrouwelijke en mannelijke personen van 18 jaar en ouder verspreid over de wereld, die gewoonlijk worden aangeduid als Service Providers (SP).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

Clausule: Oranum.com - Diensten en Garanties

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 3. De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat Oranum.com de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 4. Oranum.com maakt, voor zover toegestaan door de wet, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die via of in verband met de service worden gebracht. Abonnees en/of Gasten maken gebruik van de service op eigen risico.
 5. Oranum.com streeft ernaar om, te allen tijde, elke abonnee te voorzien met de beste contents en diensten beschikbaar. Het kan echter geen garantie voor verhandelbaarheid geven, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de content in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 6. Noch Oranum.com, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via Oranum.com, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Clausule: Oranum.com - Principes en Grondbeginselen

 1. Oranum.com heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 2. De diensten van Oranum.com zijn alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder (21 jaar in bepaalde regio's).
 3. Personen jonger dan 18 (21 in sommige regio's) mogen ook geen SP s zijn. Bijgevolg waren alle SP s 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) tijdens de fotografietijd, zoals per leeftijdsbewijs van de bewaarder van de records. In geen geval is Oranum.com aanwezig SP als kinderen.
 4. Alle SP s moeten voldoen aan drie belangrijke vereisten:
  1. het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
  2. het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
  3. het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 5. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

Clausule: Oranum.com - Abonnees

 1. Om je als gebruiker te registreren bij Oranum.com is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 2. Door te registreren op Oranum.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 3. Door zich te registreren op Oranum.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en Oranum.com, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 4. In het geval dat de Abonnee onrechtmatig handelt of de onderhavige Overeenkomst schendt, kan Oranum.com zonder voorafgaande kennisgeving de account van de abonnee en/of iets dat daarmee samenhangt beëindigen.Oranum.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van deze beëindiging of voor enige kredietvergoeding of terugbetaling. Oranum.com heeft het recht om relevante Lid account(s) en Leden te schorsen van het gebruik van de Website en/of het beëindigen van Lid account(s) met onmiddellijke ingang, als de Oranum.com gelooft dat een Lid niet voldoet aan de wetten die opgelegd zijn in de Algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst veroorzaakt door een schending, onwettig wangedrag of het vermoeden dat een Lid niet heeft voldaan aan de vereiste(n) vermeld in deze Algemene voorwaarden, heeft Oranum.com verder het recht om alle gerelateerde creditcards en/of betaalmiddelen (zonder tijdslimiet) verbonden aan dergelijke account(s) dat het wordt/worden beëindigd als de omstandigheden dergelijke maatregelen rechtvaardigen.
 5. De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt Oranum.com en/of de abonnee registreert op Oranum.com en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.
 6. Integratie met Accounts van Derden
  1. Door gebruik te maken van onze dienst heeft u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen via accountdiensten van derden, zoals Google. Wanneer u ervoor kiest om uw externe account te koppelen, gaat u ermee akkoord bepaalde informatie van dat account met ons te delen om het registratie- en inlogproces te vergemakkelijken. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gebruik van accounts van derden in combinatie met onze service voldoet aan alle overeenkomsten of voorwaarden die van toepassing zijn op die accounts.
  2. Door een account van derden te koppelen, stemt u in met onze toegang tot en gebruik van de informatie die door deze diensten wordt verstrekt, zoals beschreven in ons Privacybeleid. Deze toestemming omvat het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens die nodig zijn voor de werking van uw account en het verbeteren van onze diensten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor gedetailleerde informatie over onze gegevenspraktijken.

Clausule: Oranum.com – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 1. De abonnees kunnen tegoedpakketten kopen om te besteden in de beschikbare delen van de website; daarom moet de selectie van diensten worden voorafgegaan door de raadpleging door de Abonnee van de correspondentinhoud, prijslijst en betaalmiddelen die op de website beschikbaar worden gesteld.
 2. Tekstchat met SP's is gratis, maar als een abonnee toegang wil hebben tot de volledige functiedienst, moet hij/zij op de knop "Een privéshow met deze artiest" klikken en vanaf dat moment in de videochatruimte blijven terwijl de SP een privémodus aangaat waarbij de gekochte credits per seconde worden gebruikt.
 3. Abonnees kunnen de optie Snel kopen gebruiken tijdens privéshows met SP s. Het gebruik van deze functie stelt abonnees in staat om tijdens de show onmiddellijk en handmatig hun creditsaldo bij te vullen met het gekozen pakket.
 4. Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 5. Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 6. Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 7. Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. Neem voor factureringsinformatie en support, contact op met de relevante contactgegevens die betrekking hebben op de Website Operator waarbij u bent geregistreerd, zoals verder aangegeven in clausule 12 hieronder.
 11. Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 12. Oranum.com kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten Oranum.com voortdoen.
 13. Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van Oranum.com. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 14. De Oranum.com - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 15. Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 16. Oranum.com compenseert/restitueert alleen credits voor het bedrag dat proportioneel wordt bepaald in overeenstemming met de betaalde prijs en het effectief gemelde probleem wanneer enig credit verloren gaat als gevolg van disfunctie van Oranum.com.
  Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden hiervan, is elke Abonnee wordt erop gewezen dat wanneer hij/zij als Eerste Lid wordt beschouwd (een term zoals hieronder gedefinieerd), het wordt aanbevolen voor hem/haar om elk specifiek verzoek aan een service provider aan te geven en/of te herhalen vanaf het begin van de privé chat in indien de privé show niet in overeenstemming is met zijn/haar verwachtingen. Verdiensten van claims van de Abonnee voor terugbetaling op basis van onvervulde verzoeken worden niet in overweging genomen als de Abonnee (als Eerste Lid, zoals hieronder gedefinieerd) de bovenstaande aanbeveling niet opvolgt.
  De abonnee(s) zullen verder begrijpen en accepteren dat wanneer deelname aan een al lopende Privé Show geïnitieerd door een andere abonnee (de laatste wordt het "Eerste Lid" genoemd), de abonnee(s) die vervolgens aan een dergelijk optreden deelnemen (de "Volgende Leden") is/zijn beschouwd als passieve deelnemer(s) voor zover de service provider(s) alleen verplicht is/zijn om de verzoeken van het Eerste Lid op te volgen. Als gevolg hiervan en in dergelijke gevallen hebben de Volgende Leden geen recht op enige compensatie of restitutie van betalingen, met uitzondering van een Oranum.com-storing die naar behoren kan worden aangetoond door de Volgende Leden.
  Naast de Privé Chat kunnen de Abonnees ook contact opnemen met de SP via offline chatberichten of, als de SP beschikbaar is, via een Video-/Sraakoproep. Houd er rekening mee dat Abonnees geen specifieke verzoeken aan een SP mogen doen via een Video-/Spraakoproep.
 17. Vanwege het betalingssysteem dat wordt toegepast door de Website Operator en externe betalingsverwerkers en op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor contante terugbetaling is voldaan, zijn contante terugbetalingen alleen van toepassing voor hetzelfde bedrag als het oorspronkelijk betaalde bedrag bij de aankoop van een bepaald credits pakket, op voorwaarde dat het gerelateerde credit saldo niet gebruikt is of uitgegeven, zelfs niet gedeeltelijk. Als gevolg hiervan is een gedeeltelijke contante terugbetaling van gekochte credits pakketten nooit mogelijk. Dit betekent daarom dat wanneer een credits saldo gedeeltelijk wordt gebruikt (inclusief credits beloningen), een terugbetaling alleen kan plaatsvinden in de vorm van credits (en niet contant) tot het bestaande eerdere credit saldo, onder voorbehoud van geschiktheidsvoorwaarden. In aanmerking komende terugbetalingen in contanten worden verwerkt met dezelfde betalingsmethode als voor het oorspronkelijk gekochte credits pakket en waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd. Als gevolg van een contante terugbetaling wordt het overeenkomstige bedrag aan credits vervolgens van het saldo van uw account afgetrokken. U dient zich ervan bewust te zijn dat bij bepaalde betaalmethoden geen restitutie mogelijk is vanwege onderliggende technische beperkingen met betrekking tot het gebruik ervan.
 18. Bedragen die zijn uitgegeven aan gerelateerde diensten, zoals Groep Sessie tickets, Koop Mijn Content, Verrassing, Messenger, offline/ privé berichten, Video-/Spraak Oproepen en/of MyStory abonnement, zijn niet onderhevig aan restitutie/compensatie.
 19. Niettegenstaande het voorgaande, Oranum.com is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar Oranum.com.
 20. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal Oranum.com of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 21. De website en al zijn functies moeten te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met het doel en het beoogde gebruik. Oneerlijk gedrag, acties, manoeuvres van welke aard dan ook, inclusief poging (en), met speciale aandacht voor het omzeilen van toepasselijke regels (schriftelijk of impliciet), kunnen leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van het account van het Lid. Houd er rekening mee dat de Website Operator het recht heeft om dienovereenkomstig te handelen op basis van conclusies uit indirecte of feitelijke informatie die hem ter kennis wordt gebracht, hetzij via website monitoring of op een andere manier die binnen de reikwijdte van de wettigheid valt. Merk met name op dat het aanmaken van meerdere accounts door dezelfde gebruiker om door te gaan met meerdere stemmen en de resultaten van de Models AWARDS-game oneerlijk te wijzigen (of proberen te doen) in de bovengenoemde categorie valt en kan resulteren in de beëindiging van uw Leden Accounts met Oranum.com. Gevallen van oneerlijk of frauduleus gedrag met betrekking tot online transacties worden als een hoge prioriteit beschouwd. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan toegewijde en gerenommeerde dienstverleners, in het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.
 22. De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie Oranum.com het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan Oranum.com andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 23. Oranum.com vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 24. Houdt u er rekening mee dat Oranum.com zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, Oranum.com het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 25. Houd er rekening mee dat als een nieuwe gebruiker een voorwaarde is voor het ontvangen van beloningen, een nieuwe accountregistratie op Oranum.com niet als een nieuwe gebruiker wordt beschouwd. Bonus-/gratis credits zijn slechts eenmalig beschikbaar voor nieuwe aankopen van nieuwe gebruikers op slechts één van de websites die door de Website Operator worden beheerd. Credits of andere beloningen zijn niet beschikbaar bij CCBill- en telefoonaankopen. Beloningen maken geen deel uit van het gekochte credit pakket en daarom zijn restituties NIET mogelijk na besteding/gebruik op onze website.
 26. Houd er rekening mee dat als een eenmalige promotie-aanbieding wordt geadverteerd op een credit pakket, deze promotie slechts één keer van toepassing is per bestaande of nieuwe gebruiker, indien van toepassing, ongeacht het aantal geregistreerde accounts (bestaande en/of nieuw gecreëerde) een dergelijke gebruiker kan en/of ongeacht andere omzeil methoden die hij/zij mogelijk gebruikt. Anders wordt de aankoop verwerkt zonder de korting en wordt het aantal behaalde credits beperkt tot het equivalent zonder de promotie. Houd er ook rekening mee dat gekochte credits met korting, noch credits van accounts met promocredits kunnen worden overgedragen naar een andere Gebruikers- of Ledenaccount. Ondanks het voorgaande wordt benadrukt dat promotie(s) en bijbehorende promotie-credits niet van toepassing zijn op/beschikbaar zijn voor gebruikers die gebruikmaken van een van de volgende betalingsmethoden: Betalen via telefoon, Betalen met een willekeurige cadeaubon, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty en Boleto, of voor leden die ervoor kiezen of accepteren dat hun betalingen worden verwerkt door CCBill. Houd er ook rekening mee dat tijdens elke promotie(s) de creditpakketten die 157.99 -credits overschrijden dezelfde voordelen en/of extra credits (in voorkomend geval) hebben als het 157.99 -creditpakket.
 27. Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. Oranum.com behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 28. Houd er rekening mee dat het misbruik van de creditcard en/of het valideren van het e-mailadres kan leiden tot de beëindiging van deze overeenkomst door de website operator met de gebruiker. Houd er in dat verband ook rekening mee dat alleen die kredietuitgaven worden geboekt bij het wekelijkse beloningsspel van een model dat afkomstig is van een credit aankoop van hetzelfde ledenaccount.
 29. Door voor een video of een album op de Performers-pagina te betalen, is zo'n inhoud 90 dagen zichtbaar voor u. Houd er rekening mee dat zelfs binnen die 90 dagen de Performer het recht heeft om de inhoud op elk moment te wijzigen. Als het Performers-account om welke reden dan ook wordt beëindigd, is zijn inhoud niet meer beschikbaar op Oranum.com.
 30. Houd er rekening mee dat bepaalde transacties worden verwerkt via American Payments United, Inc., een bedrijf geregistreerd met nummer 7668152 bij de Delaware Secretary of State en met geregistreerd adres op 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Component: Oranum.com - Abonnees en/of verklaringen van de Gasten

 1. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik op de huidige datum de meerderjarigheid heb bereikt in overeenstemming met mijn plaatselijke voorschriften.
 2. Ik woon momenteel in het land dat ik naar waarheid en nauwkeurig heb aangegeven in het formulier om me te registreren bij Oranum.com en neem de plicht op me om binnen 24 uur onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke verandering van woonplaats door een e-mail te sturen naar help@jwsbill.com. Bovendien erken ik dat de Website Operator verplicht is om alle toepasselijke belastingen te innen op basis van mijn woonplaats als Lid.
 3. Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat Oranum.com een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 4. Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van Oranum.com van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 5. Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 6. Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 7. Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 8. Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on Oranum.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 9. Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat Oranum.com haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 10. Ik erken dat Oranum.com en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 11. Ik erken ook dat Oranum.com of een aan haar gelieerde, gelieerde onderneming niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit enig contact met SP.
 12. Ik begrijp en accepteer dat Oranum.com en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 13. Ik ga akkoord en erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het recht om te gebruiken, aan te passen, te vertalen, etc.) om alle content (bijvoorbeeld chatten, berichten, foto's, video's, enz.) Gecreëerd, gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt voor mij op Oranum.com tot Oranum.com.
 14. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de Oranum.com-diensten niet te gebruiken om inhoud en/of producten te promoten die toebehoren aan concurrenten van de Website Operator. Elke poging om de merknamen en /of handelsmerken van concurrenten en/of enige andere verwijzing naar Oranum.com concurrenten te gebruiken, inclusief spelfouten daarvan, zal worden beschouwd als oneerlijke handels- en marketingpraktijken en zal worden vervolgd voor in de ruimste mate toegestaan door de wet. Ik erken en stem ermee in dat de schending van deze clausule de onmiddellijke beëindiging van mijn account kan impliceren.
 15. Ik geef uitdrukkelijk toestemming aan Oranum.com om mijn online activiteiten op de website te volgen en vast te leggen, beperkt tot berichten in privé chats, waaronder mijn verzoeken om Oranum.com services, e-mails, stemmen, tips en/of verrassingen die zijn verzonden/gegeven aan Adult Service Providers en vergelijkbaar.
 16. Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van Oranum.com diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn Oranum.com.
 17. Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door Oranum.com een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 18. Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.

Component: Oranum.com - Abonnees en/of gasten taken

 1. Ik stem ermee in geen content of materialen van Oranum.com te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oranum.com.
 2. Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 3. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 4. Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 5. Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruzie maken met, of in strijd zijn met de rechten van bezoekers, SP s, Oranum.com ondersteuningspersonen of het beheer van de website, aangezien dit verboden is.
 6. De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoöfilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen.Bovendien zal de gebruikersnaam die u kiest wanneer u zich registreert op de website nooit persoonlijke informatie over u bevatten (zoals uw echte naam) of informatie waardoor een andere persoon deze kan koppelen aan uw echte identiteit (zoals uw openbare gebruikersnaam die u gebruikt voor sociale platforms, zoals Facebook, Twitter, etc.). Als u besluit een gebruikersnaam te kiezen die tot uw identificatie kan leiden, houd er dan rekening mee dat u volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke actie en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige identificatie die een andere gebruiker van onze site kan maken).
 7. Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 8. Ik zal onmiddellijk Oranum.com op de hoogte stellen van elk onwettig gedrag van de SPs, evenals van elk onwettig gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.

Clausule: Oranum.com - Abonnement Annulering

 1. De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van Oranum.com.
 2. Als u uw abonnement wilt opzeggen en uw account wilt sluiten, selecteert u 'Vergeet mijn gegevens' onder de 'Privacy-instellingen' van uw account. Na de bevestiging van uw beslissing, verandert uw Abonnee-status in "Geannuleerd" en zullen wij uw persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen wissen, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving, onze legitieme zakelijke belangen of elk ander toegestaan doel zoals uitgelegd in onze Privacybeleid.
 3. Oranum.com behoudt zich het recht voor een abonnement op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de abonnee in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en contact op te nemen openbare aanklager.

Clausule: Oranum.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

Wanneer u op onze website navigeert, wanneer u besluit zich te registreren als een lid en/of om de functies van onze website te gebruiken, zult u deze delen en/of zullen we wat persoonlijke informatie over u verzamelen. Lees aandachtig onze Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke informatie en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Clausule: Oranum.com - Functionaliteit en Veiligheid

 1. Oranum.com raadt abonnees aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren.
 2. Het Oranum.com Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 3. Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

Clausule: Oranum.com - Spam (Ongewenste mail)

 1. Oranum.com stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 2. Het volgende wordt beschouwd als spam:
  1. Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door Oranum.com computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van Oranum.com kan misleiden.
  2. Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
  3. Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van Oranum.com ingaat.
  4. Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van Oranum.com computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
  5. Uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfe bericht, URL, of post meerdere keren
  6. Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 3. Het versturen van Spam over het systeem van Oranum.com of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 4. Oranum.com stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 5. Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan Oranum.com.
 6. Niettegenstaande het bovenstaande kan Oranum.com met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 7. Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot Oranum.com. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.

Clausule: Oranum.com - Contactgegevens

 1. De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
  1. Online Support Chat;
  2. “Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Het verzenden van een brief aan uw respectievelijke Website Operator:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgGroothertogdom Luxemburg
    of 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgGroothertogdom Luxemburg

Clausule: Oranum.com - Diversen

 1. Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en Oranum.com met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 2. Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 3. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 4. De partij die een rechtszaak met de onderhavige voorwaarden af te dwingen heeft het recht om zijn/haar redelijke advocatenhonoraria terug te krijgen.
 5. Als Oranum.com veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal Oranum.com een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 6. U.S. Patent Notice Under 35 U.S.C. § 287(a). Streaming op Oranum.com kan onder meer worden gedekt door een of meer van de Amerikaanse octrooischriften 6.766.376; 7.716.358; 8.595.372; 7.490.053; en 10.567.453, gebaseerd op conclusies van de houders van dergelijke octrooien

Clausule: Oranum.com - Digital Services Act

 1. Content Verwijdering
  1. De Websitebeheerder heeft maatregelen geïmplementeerd om de aanwezigheid van illegale en ongeoorloofde content op de Website tegen te gaan. We bieden gebruikers een effectief mechanisme om illegale content, diensten of goederen te melden en werken actief samen met aangewezen 'vertrouwde flaggers' om te zorgen voor een snelle identificatie en verwijdering van dergelijke inhoud in overeenstemming met de Europese Verordening 2022/2065, ook bekend als de Digital Services Act (“DSA”).
  2. Illegale en ongeautoriseerde content omvat, maar is niet beperkt tot materiaal voor seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen; terroristische inhoud; Haattoespraak; elke vorm van seksuele handeling; gokactiviteiten; content gegenereerd op basis van de gelijkenis van een andere persoon; ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendoms- en beeldrechten; onlinefraude en misdaad, enz. ​
  • Voor meer informatie over het verwijderen van illegale content kunt u [klik hier] gebruiken en voor copyright inbreuk [klik hier]
  • Voor nationale gerechtelijke of administratieve bevelen de autoriteiten [klik hier]
  • Voor vertrouwde flaggersrapporten [klik hier]
 • Content Moderatie
  1. De Websitebeheerder maakt gebruik van maatregelen voor inhoudsmoderatie om ervoor te zorgen dat zijn beleid en normen worden nageleefd, inclusief ondersteunend personeel en technologische hulpmiddelen die de ontdekking en verwijdering van ongeautoriseerde content vergemakkelijken. Inhoud die door Gebruikers wordt geüpload, gepost of gedeeld, kan worden beoordeeld en verwijderd als blijkt dat deze in strijd is met dit beleid en/of deze Overeenkomst.
  2. Gebruikers erkennen dat de Websitebeheerder geautomatiseerde hulpmiddelen en handmatige beoordelingsprocessen kan gebruiken om de inhoud te controleren en te modereren. De websitebeheerder garandeert echter niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van zijn moderatie inspanningen.
 • Maatregel en bescherming tegen misbruik
  1. De Websitebeheerder streeft ernaar legitieme content te bieden en elke klacht met oprechtheid en zorg te behandelen, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van elk geval.
  2. In het geval van systeemmisbruik zal de Websitebeheerder beslissende maatregelen nemen om dergelijke gebeurtenissen te beperken.
  3. Bij ontdekking van een melding van misbruik door Gebruikers en Modellen zal de Websitebeheerder onmiddellijk kennisgevingsbrieven uitbrengen wanneer dit wettelijk vereist is. De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor om sancties (inclusief gedeeltelijke of volledige opschorting of verwijdering van het account) op te leggen aan Gebruikers die deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving niet naleven of als verzonden kennisgevingen/klachten kennelijk ongegrond zijn, onverminderd een eerste waarschuwing wanneer dit wettelijk is toegestaan.
  4. Misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende gedrag:
   1. Het indienen van kennelijk ongegronde mededelingen of klachten over illegale of ongepaste content, vooral als dit herhaaldelijk gedurende een bepaalde periode gebeurt;
   2. Het genereren van een aanzienlijk aantal rapporten die onvoldoende of ongeldige informatie bevatten, in vergelijking met het totale aantal rapporten dat binnen een bepaald tijdsbestek is gemaakt;
   3. Het op enigerlei wijze indienen, delen of onderschrijven van illegale content;
   4. Het zich bezighouden met of bevorderen van intimidatie, aanzetten tot haat, pesten of enige vorm van beledigend gedrag in interactieve delen van de Website;
   5. Het opzettelijk omzeilen van geografische of andere beperkingen voor toegang tot of distributie van content die niet bedoeld is voor de regio van een gebruiker.
  5. Bij onze beslissing om sancties op te leggen, wordt elk geval afzonderlijk bekeken, waarbij de omvang, de ernst en de intentie achter het misbruik worden beoordeeld, op basis van de totale en relatieve frequentie van dergelijke activiteiten en de gevolgen ervan.
  • Bijvoorbeeld (onverminderd een specifieke analyse per geval):
   • Gebruikers die zich bezighouden met illegale verzoeken of ongeautoriseerde content delen via de chat-/videofunctie of de chat-/videofunctie gebruiken om anderen lastig te vallen, te pesten of ongepaste berichten te sturen, kunnen een eerste waarschuwing krijgen bij de eerste overtreding. Voortgezet misbruik zal resulteren in schorsingen (die kunnen variëren van één (1) dag voor kleine overtredingen tot honderdtachtig (180) dagen voor ernstige of herhaalde overtredingen). In extreme gevallen, zoals het herhaaldelijk delen van illegale inhoud of ernstige niet-naleving van onze regels, kan het account van de Gebruiker permanent worden verwijderd.
  • Voor elk geval, zullen we met name overwegen:
   • De aard en content van de berichten of interacties, met name gericht op de wettigheid ervan en de naleving van onze regels.
   • De frequentie en context van het gerapporteerde gedrag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geïsoleerde incidenten en systematisch misbruik.
   • De impact van het gedrag op ontvangers en andere Gebruikers, inclusief mogelijke veroorzaakte schade of leed.
 • De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen als reactie op meldingen van misbruik en om een veilige en respectvolle omgeving voor alle gebruikers te garanderen. Wij zullen de nodige maatregelen nemen om gevallen van misbruik aan te pakken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • Beveel systeemtransparantie aan
  1. De Website Operator streeft ernaar zijn Gebruikers het hoogste serviceniveau te bieden om een geweldige ervaring te garanderen. Daarom worden alle aanbevelingen aan Gebruikers zorgvuldig geselecteerd op basis van belangrijke criteria, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersvoorkeuren, historische interacties en relevantie van de content. ​
 • Neem contact op
  1. Om directe en snelle communicatie met ons op een gebruiksvriendelijke manier te garanderen, kunt u een e-mail sturen naar ons enige aanspreekpunt voor alle ontvangers van onze dienst: legal.dsa@oranum.com. U kunt contact met ons opnemen in het Engels en/of Frans.