Na żywo

Regulamin

Klauzule

Zmodyfikowano: Październik 26, 2022

Klauzula: Oranum.com - Zawartość

Warunki tej umowy („Umowa”) określają relację między tobą (jako Gościem i / lub Członkiem) i w zależności od twojego kraju / miejsca zamieszkania - jeśli zostało zidentyfikowane jako USA - JWS Americas S.à r.l. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą luksemburskiemu prawu i zarejestrowaną pod adresem Avenue John F. Kennedy 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem 249.539 lub - jeśli twoje miejsce zamieszkania zostało zidentyfikowane jako każdy inny kraj poza USA - JWS International S.à r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą luksemburskiemu prawu i zarejestrowaną pod adresem Avenue John F. Kennedy 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem 249.566 (JWS Americas S.à r.l. lub JWS International S.à r.l. odtąd nazywane „Zarządcą Strony”). W niniejszej Umowie "Oranum.com" w zależności od kontekstu odnosi się do Zarządcy Strony lub do strony Oranum.com przez niego obsługiwanej.

Definicje
 • Balans Kredytów - Na Oranum.com Członkowie mają możliwość zakupu Kredytów by płacić za usługi premium, poprzez zakup pakietów. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez nasze procesory płatności, a zakupione kredyty pojawiają się na koncie Członka jako balans.
 • Gość - Odwiedzający, który wchodzi na i/lub odwiedza stronę Oranum.com bez rejestracji na stronie.
 • Członek/Klient/Subskrybent - Gość, który zapisał się do usług na stronie.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Darmowy Czat - Nieograniczona możliwość by współdziałać z Dorosłymi Dostawcami Usług w formie pisanych na ekranie wiadomości tekstowych.
 • Czat Prywatny - Na Czacie Prywatnym Członkowie mają możliwość do pisania lub nawet mówienia (komunikacja głosowa) z ASP twarzą w twarz w odróżnieniu od pozostałych członków.

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

 1. Oranum.com jest interaktywną stroną online, na którą osoby niepełnoletnie mają zakaz wstępu.
 2. Rozrywka online udostępniana na stronie internetowej jest świadczona przez kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat z całego świata, nazywanych tutaj Dostawcami Usług (SP).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

Klauzula: Oranum.com - Usługi i gwarancje

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.
 3. Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że Oranum.com wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.
 4. Oranum.com nie udziela żadnych gwarancji ani przedstawicielstwa, w zakresie zezwalającym na to przez prawo, w zakresie informacji, usług lub produktów dostarczanych poprzez lub w związku z usługą. Subskrybenci oraz Goście korzystają z usługi na swoją własną odpowiedzialność.
 5. Oranum.com stara się przez cały czas dostarczać każdemu z subskrybentów najlepszą zawartość i usługi. Jakkolwiek nie daje to gwarancji dopasowania w żadnym celu ani braku rezultatów w używaniu zawartości w rozumieniu ich poprawności, dokładności, czasowości czy odpowiedzialności.
 6. Ani Oranum.com, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję, lub dostarczanie usługi nie jest odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do, użytkowania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczanych przez lub poprzez Oranum.com, bez uszczerbku na warunkach ustalonych poniżej w obecnej Umowie.

Klauzula: Oranum.com - Pryncypia

 1. Oranum.com nie ma na celu wspierania niemoralnego działania, dlatego przyjęto tak radykalne zasady.
 2. Oranum.com's services are only available for persons over the age of 18 (21 in some regions).
 3. Osoby poniżej 18 roku życia (lub 21 w zależności od kraju) nie mogą zostać Dostawca Usług. Zatem wszyscy Dostawca Usług podczas zdjęć mieli 18 lat lub więcej (lub 21 w zależności od kraju) opierając się o dowód wieku dostarczony administratorowi archiwów. Oranum.com w żadnym wypadku nie pokazuje dzieci jako Dostawca Usług.
 4. Wszyscy Dostawca Usług muszą spełnić trzy główne wymagania:
  1. podpisanie umowy, osobiste potwierdzenie danych osobowych i dostarczenie potwierdzenia wieku;
  2. przedstawienie zeskanowanej kopii dowodu osobistego;
  3. dostarczenie zdjęcia Dostarczyciela Usług dla Dorosłych, trzymającego swój dowód osobisty przy twarzy.
 5. The accounts of the Dostawca Usługs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com rezerwuje prawo do natychmiastowego i stałego zawieszenia w przypadku kiedy nazwa występującej osoby jest obraźliwa, odnosi się do dzieci lub w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.

Klauzula: Oranum.com - Subskrybenci

 1. By zostać subskrybentem Oranum.com jest konieczne ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi subskrybenta.
 2. Przez rejestrację na Oranum.com i akceptację tej Umowy, Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na pobieranie usług z tej strony podczas okresu karencji, a także przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawo do jakiegokolwiek prawa wypowiedzenia/anulowania w odniesieniu do korzystania z tych usług. Powyższa zgoda została uzyskana w zgodzie z Dyrektywą o Prawach Konsumenta (2011/83/EC) z 25 października 2011, zastąpioną w Luksemburgu Prawem z 2 kwietnia 2014.
 3. Rejestrując się na Oranum.com i akceptując tę Umowę, subskrybent zgadza się na bezzwłoczne poniesienie wszystkich kosztów obrony i nie działanie na szkodę Oranum.com jej pracowników, dyrektorów, osób powiązanych z nią, prawników, współposiadaczy praw, kierowników, członków, agentów i innych osób zatrudnionych, poprzez nie powodowanie żadnych strat, odpowiedzialności ani kosztów (włączając w to rozsądne opłaty prawne) podniesione przez strony trzecie, a powstałe w skutek lub w powiązaniu z ich zachowaniami, oświadczeniami lub akcjami, jak również jako efekt złamania któregokolwiek z praw lub zasad / obietnic zawartych tutaj, jak i w skutek bezprawnych działań w zakresie tej umowy.
 4. In case of Subscriber's unlawful conduct or breach of the present Agreement, Oranum.com may terminate, without notice, subscriber's account and/or anything associated with it. Oranum.com shall not be held responsible for any possible loss as a result of such termination nor for any credit compensation or refund. Oranum.com shall be entitled to suspend relevant Member(s)’ account(s) and Members from the use of the Website and/or terminate unilaterally Member(s)’ account(s) with immediate effect, if Oranum.com believes that a Member does not or did not meet the requirement(s) stated in these Terms and Conditions. In case of termination of the present Agreement caused by a breach, unlawful misconduct or suspicion that a Member did not meet the requirement(s) stated in these Terms and Conditions, Oranum.com shall be further entitled to discretionarily ban any related credit cards and/or payment means (without time limit) associated with such account(s) that it is/are to be terminated when circumstances do justify such measures.
 5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wejścia Gościa na stronę Oranum.com i/lub rejestracji Subskrybenta na Oranum.com i akceptacji tej umowy, i pozostaje w mocy do czasu należytego rozwiązania przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodności z warunkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.

Klauzula: Oranum.com - Opłaty, Zwroty Kredytów, Zwroty i Bezprawne Zachowania

 1. Subskrybenci mogą zakupić pakiety kredytów do wydania w dostępnych obszarach strony; dlatego też Subskrybent musi poprzedzić swój wybór usług sprawdzeniem odpowiednich treści, listy cen i środków płatności dostępnych na stronie.
 2. Czat z Dostawcą usług (SP) jest bezpłatny, ale jeśli subskrybent chce uzyskać dostęp do pełnej usługi, musi kliknąć przycisk „Prywatny pokaz z tym Wykonawcą”. Od tego momentu pozostanie w pokoju czatu wideo z SP w trybie prywatnym, w którym zakupione kredyty są używane w przeliczeniu na sekundę.
 3. Subskrybenci mogą użyć opcji "Quickbuy" ("szybki zakup") podczas prywatnych pokazów z Dostawca Usług. Dzięki temu subskrybenci mogą podczas pokazu natychmiast ręcznie doładować swoje konto wybranym pakietem kredytów.
 4. Subscribers may also use the Auto-Reload feature to enjoy private shows without interruption. The feature allows the system to automatically top-up a Subscriber’s credit balance whenever the account balance falls below 7 credits. By default the Auto-Reload purchases a 27.99 package, however the member has the option to change the Auto-Reload purchase amount.
 5. Subskrybenci są informowani o danym auto-zakupie za każdym razem, gdy on wystąpi, poprzez automatyczne powiadomienie email i mogą dezaktywować funkcję w Ustawieniach swojego Konta.
 6. If a transaction is declined by the bank, the Auto-Reload feature will be automatically deactivated. After the member makes a successful purchase, the Auto-Reload feature will be activated again.
 7. Użycie wybranej opcji spowoduje obciążenie metodą płatności wybraną przez Subskrybenta.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. For billing information and support, please liaise using relevant contact details that pertain to the Website Operator that you are registered with, such details as further indicated under Clause 12 below.
 11. Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 12. Oranum.com nie bierze odpowiedzialności za żadne problemy powstałe poza Oranum.com.
 13. Wszystkie skargi muszą być złożone w ciągu 24 godzin od pojawienia się problemu do Obsługi Klienta Oranum.com. W celu dostarczenia pełnej obsługi i zachowania prawidłowości procedur, prawo do złożenia skargi po terminie 24 godzin zachowują jedynie sprawy najważniejsze.
 14. Oranum.com - Obsługa Klienta może kiedy to konieczne, ostrożnie sprawdzić raporty i inne dane w swoim posiadaniu, zgodnie z dobrem rozstrzyganej sprawy.
 15. Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą 4.2 obecnej Umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. Niektóre ze zwrotów są jednak możliwe na podstawie warunków określonych w poniższych klauzulach.
 16. Oranum.com zrekompensuje / zwróci kredyty tylko w kwocie proporcjonalnej do ich ceny i kiedy problem zostanie faktycznie zgłoszony po stracie kredytu z powodu dysfunkcji Oranum.com.
  Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, każdy subskrybent zostaje poinformowany, że gdy jest Pierwszym Członkiem (definicja poniżej), powinien od początku prywatnego czatu najpierw wyrażać i / lub powtarzać usługodawcy konkretne prośby, jeśli tenże pokaz jest niezgodny z jego oczekiwaniami. Roszczenie Subskrybenta dotyczące zwrotu pieniędzy na podstawie niespełnionych próśb nie będzie rozpatrywane, jeśli Subskrybent (jako Pierwszy Członek, zgodnie z definicją poniżej) nie zastosuje się do powyższego zalecenia. Dołączając do już trwającego Prywatnego Pokazu zainicjowanego przez innego Subskrybenta (określanego jako "Pierwszy Członek"), Subskrybent(-ci), ("Kolejny(-i) Użytkownik(-cy)") jest/są uznany(-i) za biernych uczestników, tj. usługodawcy są zobowiązani jedynie do przestrzegania żądań Pierwszego Członka. W takim przypadku, Kolejni Członkowie nie będą uprawnieni do rekompensaty ani zwrotu płatności, poza sytuacją nieprawidłowego działania Oranum.com wykazanego przez Kolejnego Członka.
  Subskrybenci mogą również kontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem Prywatnego Czatu, wiadomości na czacie offline lub, jeśli usługodawca jest dostępny, za pośrednictwem rozmowy wideo/głosowego. Należy pamiętać, że Subskrybenci nie mogą kierować określonych próśb do usługodawcy w rozmowach wideo/głosowych.
 17. Ze względu na system płatności stosowany przez Zarządcę Strony i zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności oraz jeśli spełnione zostaną kryteria zwrotu gotówki, zwrócona będzie kwota pierwotnie zapłacona przy zakupie danego pakietu kredytów, pod warunkiem, że kredyty nie zostały wykorzystane ani zużyte, nawet częściowo. Nie jest zatem możliwy częściowy zwrot gotówki za zakupione pakiety kredytów. Jeśli kredyty z pakietu są nawet częściowo wykorzystane (w tym kredyty w nagrodę), zwrot może zostać zrealizowany tylko w formie kredytów (a nie gotówki) do wysokości wcześniejszego salda kredytów (z zastrzeżeniem warunków kwalifikacji). Zwroty środków pieniężnych spełniające wymagania będą przetwarzane przy użyciu tej samej metody płatności użytej przy zakupie pakietu kredytów, za który zażądano zwrotu. W wyniku zwrotu gotówki odpowiednia kwota kredytów zostanie odjęta od salda twojego konta. Użytkownik powinien być świadomy, że niektóre metody płatności nie pozwalają na zwrot pieniędzy ze względu na ich ograniczenia techniczne.
 18. Amounts spent on related services, such as Group Session tickets, Buy My Content, Surprise, Messenger, offline/private messages, Video/Voice Calls, and/or MyStory subscription, are not subject to refund/compensation.
 19. Niezależnie od powyższego, Oranum.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek Gościa/Subskrybenta, lub za nie wykonanie pokazu, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, albo uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, zmianę lub wykorzystanie dokumentacji, zarówno na mocy umowy lub teorii deliktowej jak i jakiejkolwiek innej przyczyny działania, dla każdej kwoty powyżej kwoty zapłaconej przez Abonenta stronie Oranum.com.
 20. W żadnym wypadku, włączając w to bez limitacji, zaniedbanie, Oranum.com ani nikt powiązany nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, konsekwentne lub wynikowe szkody będące rezultatem użycia lub zaprzestania użycia usługi, z wyłączeniem zasad opisanych w poprzednich klauzulach.
 21. Strony internetowej i jej funkcji należy zawsze używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie nieuczciwe zachowania, działania, posunięcia (i ich próby), a zwłaszcza obchodzenie obowiązujących zasad (pisemnych lub domyślnych), mogą prowadzić do natychmiastowego zawieszenia lub usunięcia konta Członka. Należy pamiętać, że Zarządca Strony jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań na podstawie wniosków wyciągniętych z poszlak lub faktów uzyskanych w ramach monitorowania strony lub w inny zgodny z prawem sposób. W szczególności należy pamiętać, że utworzenie przez jednego użytkownika kilku kont, aby wielokrotnie głosować i nieuczciwie zmienić (lub próbować zmienić) wyniki konkursu Specjalistów AWARDS, zalicza się do wyżej wymienionych aktywności i może skutkować zamknięciem wszystkich twoich kont Członków na Oranum.com. Przypadki nieuczciwych lub oszukańczych zachowań związanych z transakcjami internetowymi traktowane są priorytetowo. Sprawy tego typu mogą zostać przekazane specjalistycznym wysokiej klasy usługodawcom, w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 22. Oranum.com ma prawo użycia wszystkich dostępnych informacji będących w jej posiadaniu w każdej formie postępowania prawnego. Włączając w to, z prawem rozszerzenia, historii przeglądarki, adresów IP i mailowych i wszystkich innych sprawdzalnych aktywności. Podczas takiego dochodzenia Oranum.com ma prawo zaangażować inne, profesjonalne organy dochodzeniowe i współdzielić z nimi takie informacje w celu wypełnienia wymagań prawnych, w dochodzeniu swoich praw jak i praw Klientów. Subskrybent odpowiada za koszty dochodzenia lub inne koszty powiązane z każdą fałszywą operacją.
 23. Oranum.com gwarantuje pełną współpracę z organami prawnymi do spraw nieuczciwych transakcji i innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej i reaguje na wezwania i nakazy sądowe. Z tego powodu abonenci mogą korzystać tylko ze swoich własnych metod płatności na naszych stronach internetowych.
 24. Proszę przyjąć do wiadomości, że Oranum.com rezerwuje prawo do zaokrąglenia płatności wypłacanych jako zwrot / rekompensata, i dlatego Oranum.com jest zobowiązana do dokonywania zaokrągleń.
 25. Pamiętaj, że jeśli bycie nowym użytkownikiem jest warunkiem otrzymania określonej nagrody, to rejestracja nowego konta na stronie Oranum.com nie jest uważana za "nowego użytkownika". Bonusy / Darmowe Kredyty są dostępne tylko raz na nowe zakupy użytkownika zarejestrowanego po raz pierwszy na dowolnej z witryn obsługiwanych przez Zarządcę Strony. Kredyty lub inne nagrody nie są dostępne przy zakupach CCBill i przez telefon. Nagrody nie są częścią zakupionego pakietu kredytów, a zatem NIE MOŻNA ich zwrócić po ich wydaniu / wykorzystaniu na naszej stronie internetowej.
 26. Należy pamiętać, że jednorazowa oferta promocyjna obejmująca dowolny pakiet kredytów jest ważna tylko raz dla obecnego lub nowego użytkownika (w zależności od przypadku), niezależnie ile zarejestrowanych kont (istniejących i / lub nowo utworzonych) tenże użytkownik może mieć, a także niezależnie od jakichkolwiek prób omijania tej zasady. W takim wypadku zakup zostanie przetworzony bez zniżki, a liczba kredytów będzie ograniczona do liczby bez promocji. Należy również pamiętać, że ani promocyjne kredyty, ani kredyty z kont, na których są promocyjne kredyty, nie mogą zostać przeniesione na żadne inne konto użytkownika lub Członka.Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu należy podkreślić, że promocja (-e) i powiązane z nią promocyjne kredyty nie mogą być stosowane / nie są dostępne dla użytkowników korzystających z którejkolwiek z następujących metod płatności: Zapłać przez telefon, Zapłać kartą upominkową, Bitcoin/Litecoin, Altcoins lub Paysafecard lub dla użytkowników płacących przez CCBill.Uwaga: w trakcie promocji pakiety większe niż 157.99 kredytów będą dawały te same korzyści i / lub tyle samo dodatkowych kredytów (w zależności od przypadku) ile pakiet 157.99 kredytów.
 27. Wszystkie waluty i szczegóły transakcji są włączone w pokazanej cenie pakietu kredytów. Oranum.com rezerwuje sobie prawo do modyfikacji cen związanej z fluktuacją różnicy kursu walut.
 28. Należy pamiętać, że nadużycia związane z weryfikacją karty kredytowej i/lub adresu e-mail mogą prowadzić do rozwiązania przez zarządcę strony internetowej niniejszej Umowy z użytkownikiem. W związku z tym należy również mieć na uwadze, że w cotygodniowym konkursie Specjalistów Awards uwzględnione zostaną tylko wydatki na kredyty powiązane z zakupem kredytów z tego samego konta Członka.
 29. Po zapłaceniu za wideo lub album na stronie Wykonawcy, dana treść będzie dla ciebie widoczna przez 90 dni. Prosimy pamiętać, że nawet w ciągu tych 90 dni Wykonawca ma prawo zmienić tę zawartość w każdym momencie. Jeżeli konto Wykonawcy zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, jego/jej zawartość nie będzie już dostępna na Oranum.com.
 30. Pamiętaj, że niektóre transakcje są przetwarzane przez American Payments United, Inc., spółkę zarejestrowaną w Sekretariacie Stanu Delaware pod numerem 7668152 pod adresem 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Klauzula: Oranum.com - Deklaracje Subskrybenta i/lub Gościa

 1. Niniejszym oświadczam, że do dziś osiągnąłem (osiągnęłam) pełnoletniość definiowaną przez moje lokalne prawodawstwo.
 2. Obecnie mieszkam w kraju, który zgodnie z prawdą podałem(-łam) w formularzu rejestracji na Oranum.com. Zobowiązuję się do niezwłocznego - w ciągu 24 godzin - poinformowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania, wysyłając e-mail na adres help@jwsbill.com. Przyjmuję także do wiadomości, że Zarządca Strony ma obowiązek rozliczania podatków w oparciu o moje, Członka, miejsce zamieszkania.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe wskazane obowiązki będą określane jako wypełnione w momencie, w którym Oranum.com wyda potwierdzenie, że wymienione zmiany zostały otrzymane.
 4. Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformanie Oranum.com o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.
 5. Potwierdzam również, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności kryminalnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.
 6. Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.
 7. Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, hrabstwa, stanu czy kraju.
 8. Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na Oranum.com, włączając w to, bez ograniczania do, przekazy z kamery na żywo, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.
 9. Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że Oranum.com w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.
 10. Rozumiem, że Oranum.com ani powiązane z nią strony nie mogą być pociagnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.
 11. Potwierdzam również, że Oranum.com ani żadna z powiązanych z nią firm nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z kontaktów z Dostawcami Usług (SP).
 12. Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani Oranum.com ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw subskrybenta, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.
 13. Zgadzam się i potwierdzam, że prawo do własności intelektualnej (w tym m.in. prawo do użycia, dostosowywania, tłumaczenia itp.) wszelkich treści (np. czatu, wiadomości, zdjęć, filmów itp.) utworzonych, opublikowanych lub w taki czy inny sposób udostępnionych mi w Oranum.com należy do Oranum.com.
 14. Niniejszym oświadczam, że nie używam usług Oranum.com do promowania jakichkolwiek treści i/lub produktów należących do konkurentów Właściciela Strony. Każda próba użycia na Oranum.com nazw firmowych oficjalnych stron konkurencji i/lub znaków towarowych i/lub wszelkich innych odniesień do konkurentów Oranum.com, także zawierających literówki, będzie uważana za nieuczciwą praktykę handlową i marketingową i będzie ścigana w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. Przyjmuję zatem do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie tej klauzuli może spowodować natychmiastowe usunięcie mojego konta.
 15. Upoważniam Oranum.com do monitorowania i rejestrowania moich działań online na stronie internetowej dotyczących wiadomości na prywatnych czatach, obejmujących moje pytania o usługi Oranum.com, e-maile, oddane głosy, tipy i/lub niespodzianki itp. wysyłane/przekazywane Dorosłym Dostawcom Usług.
 16. Przyznaję i potwierdzam, że jakiekolwiek zarejestrowane materiały lub jakikolwiek oryginalny wytwór powstały podczas trwania tej umowy lub podczas użytkowania usług Oranum.com (i wszystkie prawa z nim powiązane, włączając w to nieograniczone prawo autorskie) jest wyłączną własnością Oranum.com.
 17. Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję brak jakichkolwiek wątpliwości, że Oranum.com nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.
 18. Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.

Klauzula: Oranum.com - Obowiązki Subskrybenta i/lub Gościa

 1. Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów Oranum.com bez wcześniejszej pisemnej zgody Oranum.com.
 2. Ponoszę pełną odpowiedzalność za jakiekolwiek ujawnianie informacji poufnej oraz jestem odpowiedzialny za wszelkie następstwa prawne, które mogą powstać na skutek oglądania, czytania bądź też pobierania materiału i obrazu zawartych na tej witrynie.
 3. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.
 4. Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort i/lub prostytucji.
 5. I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Dostawca Usług (SP)s (Dostawca Usług), Oranum.com support persons or management of the website, since it is prohibited.
 6. Zawartość wysłanych bądź przekazywanych treści oraz wybór nazwy użytkownika nie mogą być obraźliwe, jak również nie mogą sugerować pedofilii, adolescencji, bestialstwa oraz zoofilii czy też nawiązywać do eliminacji i konsumpcji produktów przemiany materii.Ponadto nazwa użytkownika wybrana podczas rejestracji na stronie nigdy nie powinna zawierać żadnych danych osobowych użytkownika (np. prawdziwe imię i nazwisko) ani informacji, które mogą pozwolić innej osobie na połączenie jej z rzeczywistą tożsamością (na przykład nazwy użytkownika z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.). Jeśli zdecydujesz się wybrać nazwę, która może doprowadzić do twojej identyfikacji, pamiętaj, że ponosisz za to pełną odpowiedzialność i że nie możemy być odpowiedzialni, jeśli którykolwiek użytkownik naszej witryny ustali twoją tożsamość).
 7. Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakeceptowania według standarów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.
 8. I will inform, immediately, Oranum.com of any unlawful conduct of the Dostawca Usług (SP)s (Dostawca Usług), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

Klauzula: Oranum.com - Odwołanie Subskrybcji

 1. Subskrybenci mają możliwość wypisania się z usług Oranum.com w dowolnym czasie.
 2. Jeśli chcesz anulować subskrypcję i zamknąć konto, wybierz "Wymaż moje dane" w "Prywatności" swojego konta. Po potwierdzeniu tej decyzji Twój status subskrybenta zmieni się na "skasowany", a my usuniemy Twoje dane osobowe przechowywane w naszym systemie, z wyjątkiem danych wymaganych przez obowiązujące prawo, nasz prawnie uzasadniony interes lub inne dopuszczalne cele wyjaśnione w naszej Polityce prywatności.
 3. Oranum.com rezerwuje prawo do zawieszenia lub usunięcia każdej subskrypcji w przypadku złamania jakiejkolwiek zasady tej Umowy lub w przypadku bezprawnego zachowania, oraz do powiadomienia odpowiednich służb, włączając w to złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Klauzula: Oranum.com - Dane Osobowe i Polityka Prywatności

Gdy poruszasz się po witrynie, gdy decydujesz się zarejestrować jako Członek i/lub korzystać z funkcji strony, dzielisz się z nami osobistymi informacjami o sobie, i/lub my je pozyskujemy. Przeczytaj uważnie naszą Politykę Prywatności, która wyjaśnia, jak zbieramy, wykorzystujemy i dzielimy się twoimi danymi osobowymi, oraz podaje możliwości, które posiadasz odnośnie ich wykorzystania.

Klauzula: Oranum.com - Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 1. Oranum.com zaleca swoim subskrybentom włączenie "Ciasteczek" w ich przeglądarkach aby zapewnić pełną funkcjonalność.
 2. Zespół Pomocy Oranum.com monitoruje wszystkie kamery dostępne na stronie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. Ze względu na jego precyzyjne, unikalne wzornictwo, na stronie internetowej nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

Klauzula: Oranum.com - Spam

 1. Oranum.com nie wysyła wiadomości typu spam, ani nie będzie tolerować spamu dystansując się od każdej akcji powiązanej ze spamowaniem.
 2. Poniższe wiadomości uznawane są za spam:
  1. Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysływanych do lub przez system komputerowy Oranum.com w sposób, który wprowadza w błąd subskrybentów Oranum.com
  2. Wysyłanie maili z serwerów stron trzecich bez zgody strony trzeciej.
  3. Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom Oranum.com.
  4. Używanie lub próba użycia systemu Oranum.com do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.
  5. Wgrywanie, wysyłanie, umieszczanie lub transmitowanie tej samej wiadomości, linka lub postu wiele razy.
  6. Przeszkadzanie w normalnym toku rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w krótkich odstępach czasu, wielokrotnie, używając tylko wielkich liter lub w inny sposób działanie które negatywnie wpływa na możliwość innych użytkowników angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym.
 3. Spamowanie przez system Oranum.com lub przeszkadzanie subskrybentom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.
 4. Oranum.com robi wszystko co w jej mocy by ochronić subskrybentów przez efektami spamu.
 5. W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat Oranum.com.
 6. Niezależnie od powyższego, Oranum.com za pozwoleniem subskrybentów, w ramach obecnej umowy, może wysyłać e-maile promocyjne o własnej witrynie i witrynach partnerskich, przy czym każdy taki e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 7. Zarejestrowani subskrybenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery w powiązaniu z Oranum.com. Wiadomości wysyłane do subskrybentów dotyczą albo transakcji albo wiadomości powiązanych z relacjami. Zapisanie i wypisanie z newsletterów zajmuje jedno kliknięcie. Wszystkie wiadomości promocyjne wysyłane są tylko do Subskrybentów, którzy wyrazili na to zgodę.

Klauzula: Oranum.com - Kontakty

 1. Kontakt do Centrum Obsługi Klienta
  1. Czat Wsparcia Online
  2. Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Wysłanie listu do właściwego Zarządcy Strony:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgWielkie Księstwo Luksemburga
    lub 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgWielkie Księstwo Luksemburga

Klauzula: Oranum.com - Pozostałe

 1. Niniejsza Umowa określa pełne i całkowite zrozumienie między Gośćmi/Abonentami a Oranum.com w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 2. Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 3. Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 4. Wygranie sprawy zgodnie z zamieszczonymi tutaj warunkami daje prawo do odzyskania opłat za usługi prawników.
 5. Jeżeli Oranum.com zmieni zasady tej Umowy, Oranum.com opublikuje zaktualizowane zasady i warunki na stronie i/lub opublikuje notatkę o zmianie i/lub powiadomi subskrybentów za pomocą maila, zanim zmiany wejdą w życie.
 6. Numer amerykańskiego patentu wg ustawy 35 U.S.C. § 287(a). Streaming na stronie Oranum.com może być objęte m.in. jednym lub większą liczbą amerykańskich patentów nr 6766376; 7716358; 8595372; 7490053 oraz 10567453 w zależności od roszczeń właścicieli patentów.